Piše li se mijenjati ili mjenjati?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Mijenjam situaciju na bolje ili Mjenjam situaciju na bolje.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/. Prema tome imamo razliku između mijenjati stanje i promijeniti stanje. Glagol mijenjati u nesvršenom obliku ima dugouzlazni naglasak (dugi slog) isto kao i glagol u svršenom obliku promijeniti. Stoga se ova oblika, i svršeni i nesvršeni, pišu dugim ostvarajem jata.