Piše li se svijetlo ili svjetlo?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Svjetlo je upaljeno. i Svijetloplava haljina odlično joj stoji.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

U navedenom primjeru može doći do nesigurnosti u pisanju jer je razlika radi li se o imenici svjetlo (s.r. jd. N) ili o jednopojmovnoj složenici priloga i pridjeva (svjetlo- ili svijetlo-). Tako imenica svjetlo ima kratkosilazni naglasak (kratki slog) te je refleks jata kratak /je/, a prilog srašten s pridjevom može imati dvojne oblike: svijetlocrven ili svjetlocrven.