Stipendije i sve što o njima morate znati
shutterstock.jpg

Stipendije i sve što o njima morate znati u 2023

Svaki friški student u glavi ima mnoga pitanja, a jedno od njih je sigurno vezano za stipendije. Tako je pitanje uvijek isto, što su i kako funkcioniraju stipendije i kako se za nju prijaviti. U ovom ćemo članku dati sve najbitnije informacije koje studenti moraju znati.

Vrlo je bitno da znate kako stipendija funkcionira, kao što je i bitno da je dobivate. Studenti bi trebali poznavati način na koji se uopće generiraju fondovi za stipendije, ali i kako pametno potrošiti taj novac. Stoga, krenimo na temu.

Što je stipendija i kakva može biti?

Stipendije su jedan oblik financijske pomoći studentima i učenicima, bez potrebe da uranjaju u vlastiti fond. Iako se stipendije dodjeljuju i na temelju akademskog uspjeha, to nije sve o čemu rangiranje na listi ovisi. Ono što se kod studenata također gleda jest socijalni status i pripadnost određenoj društvenoj skupini, pa čak i neki posebni talenti kao što su sport ili izvedbene umjetnosti.

Primanje stipendije studentu može pomoći oko plaćanja školarine, smještaja, hrane i drugih osobnih troškova. No, to opet ovisi o tome primate li djelomičnu ili potpunu stipendiju. One se odnose na postizanje određenog akademskog stupnja za preddiplomski, diplomski, a nekada čak i za poslijediplomski, doktorski i poslijedoktorski. Dakle, sve ovo što smo spomenuli na početku odlomka pokrivaju potpune stipendije, dok djelomične pokrivaju samo jednu stvar ili par njih.

Stipendija je jedan vrlo važan resurs za ljude koji žele biti obrazovani, no, osim toga, stipendije tako uspostavljaju i vezu između visokih učilišta i predstavnika vladinih, nevladinih i privatnih sektora. Time što stipendije otvaraju vrata obrazovanja svima, pa čak i onima kojima bez te pomoći obrazovanje ne bi bilo dostupno, zapravo i doprinose povećanju broja obrazovanog građanstva i demokratizaciji visokog obrazovanja.

Tko dodjeljuje stipendije?

Mnogi studenti primaju stipendije, a zapravo ne znaju odakle zapravo dolazi taj novac. Općenito, stipendije mogu dodijeliti sve vrste institucija i organizacija, bilo da su one iz vladinog, nevladinog ili privatnog sektora.

Sredstva za stipendije mogu dolaziti iz mnogo različitih izvora, na primjer, vladine ili nevladine organizacije. Postoji na tone stipendija koje daju pojedinci čiji je primarni cilj doprinijeti razvitku obrazovnog društva i građanstva. Također postoji mnogo drugih organizacija u znanosti, uključujući dobrotvorne organizacije koje studentima nude stipendije i darove.

Ipak, svatko može odlučiti financirati stipendiju osnivanjem nekog vlastitog fonda. Tako po svijetu postoje milijuni donatora koji ulažu novac kako bi pomogli studentima diljem svijeta da ostvare svoje akademske i druge ciljeve. U ovaj se kontekst mogu ubaciti neke od najčešćih organizacija i institucija, a to su međunarodne organizacije, tijela državne ili lokalne vlasti, na primjer, gradovi, županije, vlade, ministarstva; zaklade, nevladine organizacije, privatne tvrtke. Državne stipendije, na primjer, dodjeljuje samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osim toga, neki donatori i sponzori mogu biti i sveučilišta, crkve, ali i pojedinci.

Tko dodjeljuje stipendije?

Što s novcem od stipendije?

Postoje neki čimbenici koji nalažu za što student može potrošiti svoju stipendiju. Tako neki sponzori posebno navode za što se isključivo stipendija može potrošiti i za što se može koristiti, a neki studentima i dobitnicima stipendije dopuštaju da s tim novcem rade što god žele.

Isto tako, neke stipendijske platforme novac isplaćuju izravno akademskoj instituciji kojoj dobitnik pripada, a drugi novac od stipendije isplaćuju izravno na račun studenta. Dakle, neke platforme mogu za dio kriterija i zahtjeva navesti neke odrednice za što se taj novac može koristiti, a ako onda pojedinca stipendiju ne koristi u navedene svrhe, morat će taj novac vratiti i možda se više neće moći kvalificirati na prijavu za stipendije.

Koje sve vrste stipendija postoje?

Trenutno postoji nekoliko vrsta stipendije, a to su često stipendije slabijeg financijskog, odnosno socijalnog i ekonomskog obrazovanja, stipendije za posebne skupine studenata te za studente koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, kako saznajemo prema cool.hr.

Tko može ostvariti pravo na socio ekonomske stipendije?

Pravo na socio ekonomske stipendije mogu ostvariti svi studenti koji su upisani na visoka učilišta u RH, isto kao i državljani EU s boravkom prijavljenim u RH. Te se stipendije dodjeljuju putem natječaja na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Natječaj za akademsku godinu raspisuje ministar i to do 15. listopada, a studenti se prijavljuju isključivo elektronički putem ako prihvate sve uvjete stipendiranja.

Socio ekonomske se stipendije dodjeljuju isključivo redovnim studentima u tri kategorije:

 • E kategorija (za redovite studente slabijeg ekonomskog statusa)
 • D1 kategorija (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata)
 • P kategorija (za sve studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom, ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja, ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije)

Sljedeći se uvjet ne odnosi na studente prve godine. Na natječaj se mogu prijaviti samo studenti koji su prethodne godine ostvarili najmanje 45 ECTS bodova. Također se mogu prijaviti oni kojima ukupan broj ECTS-a podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina nije manji od 40.

U E kategoriji dodjeljuje se najviše stipendija, a glavni kriterij je niski prihod kućanstva. Na natječaju se u obzir uzimaju i drugi kriteriji/uvjeti koji se tiču života studenta, na primjer, ako živi bez roditelja ili samo s jednim roditeljem, ako živi izvan prebivališta itd.

Navedena se stipendija dodjeljuje za devet mjeseci akademske godine, a radi se o 1.200 kuna mjesečno, odnosno 10.800 kuna godišnje. Stipendiju ne možete dobiti čim krenete na faks, prve se tri rate isplaćuju u prosincu, a zadnja u lipnju. A ako student ne uspije položiti sve ispite u godini ili se ispiše s visokog učilišta, stipendiju nije potrebno vraćati.

Stipendije za STEM smjerove

Ova se vrsta stipendije dodjeljuje samo onim studentima čiji studiji pokrivaju STEM područja znanosti, a to su znanost, tehnologija, inženjering i matematika (science, technology, engineering and mathematics = STEM).

Ministarstvo listu studija čiji se studenti mogu prijaviti na natječaj objavljuje svake godine, a godišnje se dodjeljuje oko njih 3.400. Ova se stipendija, poput socio-ekonomske dodjeljuje za devet mjeseci akademske godine u iznosu od 1.200 kuna. Stipendiju nije potrebno vraćati ako student ne položi ispite ili se ispiše s visokog učilišta.

Izrada rang lista izrađuje se posebno za svako područje, posebno za studente prve godine i posebno za one viših godina, a pravo na stipendiju za STEM smjerove imaju:

 • Redovni studenti RH i državljani EU s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku RH i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
 • Studenti upisani na visoka učilišta u RH i to na: preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne ili preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti
 • Studenti koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije prvi puta upisuju prvu godinu studija (kriterij: državna matura iz matematike)
 • Studenti koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskom programu

Koji su kriteriji pri izradi rang liste za STEM stipendije?

STEM stipendije se ne dodjeljuju putem natječaja niti slanja dokumentacije. Ministarstvo prikuplja potrebne podatke od visokih učilišta i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Sve uvjete i kriterije za stjecanje prava na STEM stipendiju detaljnije možete proučiti u Pravilniku, no mi ćemo skratiti:

 • Studenti prvih godina: rezultat državne mature iz matematike
 • Studenti viših godina: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova
  • Za dvopredmetne studijske programe od kojih jedan nije u STEM području: gornja formula množi se s 0.8
  • Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, pri izradi liste stečeni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini množi se s 2
 • Ako više studenata prve godine ostvari isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava na STEM stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije
 • Ako više studenata druge i treće godine ne ostvari isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava na STEM stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitu državne mature iz matematike

Stipendije za posebne skupine studenata

Ovdje se radi o stipendijama za posebne skupine studenata i stipendijama za studente koji su pripadnici romske manjine. Ova stipendija također iznosi 1.200 kuna mjesečno za devet mjeseci akademske godine. Natječaj se raspisuje do 15. listopada.

Pravo na stipendiju imaju studenti deficitarnih studijskih smjerova/programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe, osobe s invaliditetom, studenti bez oba roditelja, studenti koji su roditelji, kategorizirani studenti, studenti koji su na umjetničkim akademijama u RH, nadareni mladi umjetnici.

Prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama stipendija:

Kategorija 1 – redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe

Kategorija 2 – redoviti studenti osobe s invaliditetom

Kategorija 3 – redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom

Kategorija 4 – redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

Kategorija 5 – redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici

Kategorija 6 – redoviti studenti bez oba roditelja

Kategorija 7 – redoviti studenti roditelji.

Kome se sve nudi stipendija?

Kome se sve nudi stipendija?

U ovom kontekstu trebate obratiti više pozornosti na to da je mnogo studenata izgubilo priliku za stipendiju i to samo zato što nisu dobro informirani o tome tko uopće ima pravo na stipendiju.

Postoje mnoge činjenice i mitovi o tome kako stipendije funkcioniraju, posebno tko dobiva stipendiju. Studenti misle da se stipendije dodjeljuju samo studentima s prosjekom 4.0, ali nije baš tako.

Dobra stvar kod stipendija je činjenica da svaka stipendija ima svoje kriterije, a dobar broj visoko plaćenih stipendija svoje kriterije i zahtjeve ne temelji za stipendije na akademskom umijeću i pozadini, većina fonda za stipendije nudi se na temelju potreba studenata i ne ovisi o akademskoj sposobnosti.

Za druge davatelje stipendija, od podnositelja se zahtjeva može tražiti da učini nekoliko stvari koje nemaju nikakve veze s akademskim dijelom. Neki davatelji stipendija od kandidata bi zahtijevali da uključe doprinos društvu i pružanje drugih besplatnih usluga. Bez obzira na to jeste li izvrsni u akademskoj naobrazbi, to možda za neke davatelje stipendije i nije toliko važno.

Stoga je očito da ćete sigurno pronaći stipendiju koja bi odgovarala vašim kvalifikacijama, čak i ako niste akademski dominantniji od drugih.

Kako se uključiti u primanje stipendije?

Mnogi studenti žele znati kako se mogu bolje pozicionirati na rang listama i kako si povećati šansu za dobivanje stipendije. S obzirom na to da ste vi podnositelj zahtjeva za stipendiju, trebali biste biti dobro informirani o svim kriterijima i zahtjevima koje traži vrsta stipendije na koju se želite prijaviti.

Vrlo je važno znati kako funkcioniraju stipendije i znati na koju se stipendiju možete i vi prijaviti. Postoje mnogi studenti koji, zbog vlastitog nedostataka resursa i teške financijske situacije teško prolaze kroz svoje akademsko obrazovanje ili im je zbog toga ono potpuno uskraćeno. Ako vam nešto nije jasno, obratite se nekome nadležnome za stipendije, postavite pitanja na koja ne možete sami pronaći odgovor. Ne postoji nikakva šteta u tome da se potrudite i da se pokušate prijaviti za stipendiju, ali postoji šteta u tome da uopće niti ne pokušate. Stipendije utječu na povećanje mobilnosti studenata i nastavnika, kao i ostalih pojedinaca u okviru obrazovanja na europskom prostoru. Nadamo se da su vam naše informacije bile od koristi. Sretno!