Kako se radi prijepis vozila? 9 stvari koje morate znati
Shutterstock

Kako se radi prijepis vozila? 9 stvari koje morate znati

Kada kupujemo svoj prvi automobil, ne slutimo koliko administracije stoji iza prijepisa vozila. U početku nam čini kao jednostavan zadatak – samo nekoliko papira i gotovo. No, ubrzo shvatimo da prijepis vozila uključuje mnogo više koraka i detalja nego što smo očekivali.

Sažetak

Prijepis vozila nije samo obična formalnost; to je proces koji zahtijeva pažnju i pripremu. Prije nego što krenemo na sami prijepis vozila, važno je razumjeti sve aspekte ovog postupka. Od ključnih dokumenata do rokova i troškova, svaki korak je važan kako bismo izbjegli nepotrebne komplikacije.

Jedan od prvih koraka je razumijevanje roka za prijepis vozila. Rok za prijepis vozila je vremensko razdoblje unutar kojeg moramo završiti prijepis nakon kupnje. Propuštanje ovog roka može rezultirati kaznama i dodatnim troškovima, stoga je ključno da budemo točni i pravovremeni.

Također, ne smijemo zaboraviti na porez na prijepis vozila. Porez na prijepis vozila je obvezni dio ovog procesa i potrebno ga je platiti kako bismo mogli legalno prebaciti vlasništvo. Visina poreza može varirati ovisno o vrsti vozila i njegovoj vrijednosti, stoga je važno unaprijed se informirati i planirati troškove.

U ovom članku ćemo vas provesti kroz 9 najvažnijih stvari koje morate znati o prijepisu vozila. Naš cilj je olakšati vam cijeli proces i pružiti vam sve potrebne informacije kako biste mogli bez stresa i brige prebaciti vlasništvo nad svojim novim ljubimcem na kotačima.

Kako se radi prijepis vozila?
Shutterstock

Kako se radi prijepis vozila?

Prijepis vozila je ključan korak pri promjeni vlasništva nad automobilom. Bez pravilnog prijepisa, novo vlasništvo ne može biti službeno priznato, što može uzrokovati pravne i financijske komplikacije. Ovaj proces uključuje nekoliko koraka, od pripreme potrebne dokumentacije do plaćanja poreza na prijepis vozila. U ovom članku ćemo vas detaljno provesti kroz 9 najvažnijih stvari koje morate znati kako biste uspješno izvršili prijepis vozila.

1. Priprema potrebne dokumentacije

Prvi korak u procesu prijepisa vozila je priprema svih potrebnih dokumenata. Bez odgovarajuće dokumentacije, prijepis vozila neće biti moguć, stoga je važno osigurati da imate sve što je potrebno prije nego što započnete postupak.

Potrebni dokumenti za prijepis vozila

Za prijepis vozila, moramo prikupiti nekoliko ključnih dokumenata. Ovdje je popis onoga što će vam trebati:

 • Kupoprodajni ugovor: Ovo je osnovni dokument koji potvrđuje da je vozilo prodano i kupljeno. Kupoprodajni ugovor mora biti potpisan od strane obje strane, a često je potrebno i da bude ovjeren kod javnog bilježnika.
 • Prometna dozvola: Ovo je službeni dokument koji sadrži sve bitne informacije o vozilu. Prometna dozvola mora biti predočena prilikom prijepisa vozila.
 • Osobni dokumenti: I prodavatelj i kupac moraju predočiti svoje osobne dokumente, poput osobne iskaznice ili putovnice.
 • Potvrda o plaćanju poreza na prijepis vozila: Porez na prijepis vozila je obvezan i mora biti plaćen prije nego što se može obaviti prijepis. Potvrdu o plaćanju ovog poreza potrebno je priložiti kao dio dokumentacije.

Rok za prijepis vozila

Važno je napomenuti rok za prijepis vozila. Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, imamo određeno vremensko razdoblje unutar kojeg moramo izvršiti prijepis. Ovaj rok za prijepis vozila je obično definiran zakonom i može varirati ovisno o lokalnim propisima. Propuštanje roka može dovesti do kazni i dodatnih troškova, stoga je ključno pridržavati se zadanih vremenskih okvira.

Porez na prijepis vozila

Porez na prijepis vozila je još jedan važan aspekt koji treba uzeti u obzir. Visina poreza može varirati, ali je plaćanje poreza na prijepis vozila obavezno prije nego što se može obaviti prijepis. Ovaj porez se obično izračunava na temelju vrijednosti vozila i starosti. Nakon plaćanja, potrebno je sačuvati potvrdu koju ćemo predočiti kao dio dokumentacije prilikom prijepisa vozila.

Priprema potrebne dokumentacije može izgledati kao izazovan zadatak, ali uz pažljivo planiranje i pravovremeno prikupljanje svih dokumenata, prijepis vozila može biti relativno jednostavan i bez stresa.

2. Provjera vozila prije prijepisa

Prije nego što se upustimo u proces prijepisa vozila, ključno je izvršiti detaljnu provjeru vozila. Ova faza ne samo da osigurava da je vozilo u dobrom stanju, već i da nema pravnih prepreka koje bi mogle otežati prijepis vozila.

Provjera tehničkog stanja vozila

Prije prijepisa vozila, trebamo osigurati da je vozilo tehnički ispravno. To uključuje provjeru motora, kočnica, svjetala, guma i ostalih ključnih dijelova vozila. Tehnička ispravnost je nužna za sigurnost na cesti i za dobivanje prometne dozvole. Ako vozilo nije tehnički ispravno, prijepis vozila može biti odbijen.

Ugovor za prijepis vozila
Shutterstock

Provjera pravnog statusa vozila

Jednako važna kao i tehnička provjera je provjera pravnog statusa vozila. Prije nego što se prijepis vozila može obaviti, moramo osigurati da na vozilu ne postoje nikakve pravne prepreke. Ovo uključuje:

 • Provjeru vlasništva: Potrebno je provjeriti da je osoba koja prodaje vozilo njegov stvarni vlasnik. To možemo učiniti putem uvida u prometnu dozvolu i druge vlasničke dokumente.
 • Provjeru hipoteka i zadužnica: Moramo provjeriti da na vozilu ne postoji hipoteka ili zadužnica. Ako je vozilo pod hipotekom, prijepis vozila neće biti moguć dok se ne otplati dug.
 • Provjeru kazni i neplaćenih poreza: Prije prijepisa vozila, važno je osigurati da nema neplaćenih kazni ili poreza na prijepis vozila koji bi mogli blokirati prijenos vlasništva. Ove informacije možemo dobiti u nadležnoj instituciji za registraciju vozila.

Rok za prijepis vozila

Prilikom provjere vozila, trebamo imati na umu rok za prijepis vozila. Ako se provjera i prijepis ne obave unutar zadanog roka, mogli bismo biti suočeni s dodatnim kaznama i troškovima. Stoga je važno započeti provjeru čim prije nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora kako bismo imali dovoljno vremena za ispravljanje eventualnih problema.

Porez na prijepis vozila

Ne smijemo zaboraviti ni na porez na prijepis vozila. Prije nego što obavimo prijepis vozila, potrebno je platiti porez na prijepis vozila. Visina ovog poreza može varirati ovisno o vrijednosti vozila, pa je preporučljivo unaprijed provjeriti koliko ćemo trebati platiti. Nakon plaćanja, sačuvajmo potvrdu kao dokaz o plaćanju.

Temeljita provjera vozila prije prijepisa može spriječiti mnoge potencijalne probleme i osigurati da je prijepis vozila izveden glatko i bez neugodnih iznenađenja. Također, pomaže nam da budemo sigurni da kupujemo vozilo koje je tehnički ispravno i pravno čisto.

3. Plaćanje poreza na prijepis vozila

Jedan od najvažnijih koraka u procesu prijepisa vozila je plaćanje poreza na prijepis vozila. Bez potvrde o plaćenom porezu, prijepis vozila neće biti moguće završiti. Ovaj korak osigurava legalnost i službenost promjene vlasništva.

Što je porez na prijepis vozila?

Porez na prijepis vozila je državni namet koji se plaća prilikom prijenosa vlasništva nad vozilom. Ovaj porez je obvezan i mora biti plaćen prije nego što se prijepis vozila može završiti. Iznos poreza može varirati ovisno o nekoliko faktora, uključujući vrijednost vozila, njegovu starost i trenutnu tržišnu cijenu.

Kako se izračunava porez na prijepis vozila?

Iznos poreza na prijepis vozila obično se izračunava kao postotak od procijenjene vrijednosti vozila. Ovdje su ključni faktori koji utječu na izračun:

 • Vrijednost vozila: Što je vozilo skuplje, veći će biti iznos poreza.
 • Starost vozila: Starija vozila mogu imati niži porez zbog amortizacije.
 • Vrsta vozila: Osobna vozila, komercijalna vozila i specijalna vozila mogu imati različite stope poreza.

Za točan izračun, najbolje je konzultirati se s nadležnom poreznom upravom ili koristiti online kalkulatore dostupne na službenim web stranicama.

Sastanak za prijepis vozila
Shutterstock

Gdje i kako platiti porez na prijepis vozila?

Porez na prijepis vozila obično se plaća u nadležnoj poreznoj upravi ili putem banke. Postupak uključuje sljedeće korake:

 1. Izrada procjene: Prvi korak je dobivanje procjene vrijednosti vozila, koja će poslužiti kao osnova za izračun poreza.
 2. Popunjavanje obrasca: Potrebno je popuniti službeni obrazac za prijepis vozila, gdje ćemo navesti sve relevantne informacije o vozilu i prodaji.
 3. Plaćanje poreza: Nakon što dobijemo procjenu i popunimo obrazac, možemo platiti porez na prijepis vozila. Plaćanje se može obaviti na šalteru porezne uprave ili putem bankovnog transfera.
 4. Čuvanje potvrde: Nakon plaćanja, dobit ćemo potvrdu koju je potrebno sačuvati i predočiti prilikom prijepisa vozila.

Rok za prijepis vozila i plaćanje poreza

Važno je napomenuti da postoji rok za prijepis vozila, unutar kojeg moramo obaviti sve potrebne radnje, uključujući plaćanje poreza na prijepis vozila. Ako ne platimo porez unutar zadanog roka, prijepis vozila neće biti moguć, a mogući su i dodatni troškovi i kazne.

Što se događa nakon plaćanja poreza na prijepis vozila?

Nakon što platimo porez na prijepis vozila, sljedeći korak je podnošenje svih dokumenata, uključujući potvrdu o plaćenom porezu, nadležnoj instituciji za registraciju vozila. Ova institucija će pregledati dokumente i, ako je sve u redu, odobriti prijepis vozila.

Plaćanje poreza na prijepis vozila može izgledati kao administrativna prepreka, ali je ključan korak u osiguravanju legalnosti prijenosa vlasništva. Pridržavanje rokova i pravilno izvršenje ovog koraka osigurat će glatki proces prijepisa vozila i izbjegavanje dodatnih troškova i komplikacija.

4. Podnošenje zahtjeva za prijepis vozila

Nakon što smo prikupili svu potrebnu dokumentaciju, platili porez na prijepis vozila i provjerili tehničko i pravno stanje vozila, sljedeći ključni korak je podnošenje zahtjeva za prijepis vozila. Ovaj korak uključuje formalni postupak predaje dokumenata nadležnoj instituciji kako bi se službeno izvršila promjena vlasništva.

Gdje podnijeti zahtjev za prijepis vozila?

Zahtjev za prijepis vozila obično se podnosi u lokalnoj upravi za prometnu sigurnost ili uredu za registraciju vozila. U Hrvatskoj, to se najčešće obavlja u policijskoj upravi ili postaji, koja je nadležna za područje gdje je vozilo registrirano.

Potrebni dokumenti za podnošenje zahtjeva

Kada podnosimo zahtjev za prijepis vozila, moramo osigurati da imamo sve potrebne dokumente. Ovdje je popis dokumenata koje je potrebno priložiti:

Porez na prijenos vozila
Shutterstock
 • Kupoprodajni ugovor: Ovo je temeljni dokument koji potvrđuje prodaju i kupnju vozila. Mora biti pravilno ispunjen i potpisan od strane prodavatelja i kupca.
 • Prometna dozvola: Originalna prometna dozvola vozila mora biti priložena kako bi se provjerili podaci o vozilu.
 • Osobni dokumenti: Prodavatelj i kupac moraju predočiti svoje osobne dokumente (osobna iskaznica ili putovnica) kako bi se potvrdio njihov identitet.
 • Potvrda o plaćanju poreza na prijepis vozila: Bez ove potvrde, prijepis vozila neće biti moguć. Porez na prijepis vozila mora biti plaćen unaprijed, a potvrdu je potrebno priložiti kao dokaz.
 • Potvrda o tehničkom pregledu: Ako je vozilo starije od određene godine ili je tehnički pregled istekao, potrebno je priložiti potvrdu o tehničkom pregledu.

Proces podnošenja zahtjeva

Proces podnošenja zahtjeva za prijepis vozila uključuje nekoliko koraka:

 1. Popunjavanje obrasca: Prvi korak je ispunjavanje službenog obrasca za prijepis vozila. Ovaj obrazac obično možete dobiti u uredu za registraciju ili preuzeti s njihove web stranice.
 2. Predaja dokumenata: Nakon što popunimo obrazac, zajedno s prikupljenim dokumentima predajemo ga nadležnoj instituciji.
 3. Provjera dokumenata: Službenik će pregledati sve priložene dokumente kako bi osigurao da su ispravni i potpuni. Ako je sve u redu, zahtjev će biti prihvaćen.
 4. Izdavanje nove prometne dozvole: Nakon što se prijepis vozila odobri, bit će izdana nova prometna dozvola na ime novog vlasnika. Ova dozvola potvrđuje da je prijenos vlasništva službeno završen.

Rok za prijepis vozila

Pri podnošenju zahtjeva za prijepis vozila, vrlo je važno pridržavati se roka za prijepis vozila. Rok za prijepis vozila obično je definiran zakonom i varira ovisno o zemlji. U Hrvatskoj, na primjer, rok za prijepis vozila je obično 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Propuštanje ovog roka može rezultirati kaznama i dodatnim troškovima.

Porez na prijepis vozila

Tijekom podnošenja zahtjeva, trebamo predočiti potvrdu o plaćenom porezu na prijepis vozila. Bez ove potvrde, zahtjev neće biti prihvaćen. Porez na prijepis vozila mora biti plaćen prije podnošenja zahtjeva, a iznos poreza ovisi o vrijednosti vozila i drugim relevantnim faktorima.

Podnošenje zahtjeva za prijepis vozila ključan je korak koji osigurava legalnost i službenost promjene vlasništva. Pravilna priprema i pridržavanje svih uputa omogućit će nam da ovaj proces obavimo brzo i bez komplikacija. Pridržavanje rokova i plaćanje poreza na prijepis vozila osigurat će da prijenos vlasništva bude uspješno završen.

5. Prijenos osiguranja na novog vlasnika

Jedan od važnih, ali često zanemarenih koraka u procesu prijepisa vozila je prijenos osiguranja na novog vlasnika. Bez važećeg osiguranja, vozilo ne može legalno sudjelovati u prometu, stoga je ključno osigurati da osiguranje bude pravilno preneseno na ime novog vlasnika.

Zašto je prijenos osiguranja važan?

Prijenos osiguranja osigurava da vozilo bude pokriveno policom osiguranja u slučaju nesreće ili štete. Ako osiguranje nije pravilno preneseno, novi vlasnik može biti suočen s pravnim i financijskim posljedicama. Također, bez važećeg osiguranja, prijepis vozila neće biti moguć.

Električni automobil
Shutterstock

Koraci za prijenos osiguranja

Prijenos osiguranja na novog vlasnika uključuje nekoliko koraka:

 1. Obavještavanje osiguravajućeg društva: Prodavatelj i kupac trebaju obavijestiti osiguravajuće društvo o promjeni vlasništva. Ovo je važno jer osiguravajuće društvo mora ažurirati svoje podatke i izdati novu policu osiguranja na ime novog vlasnika.
 2. Popunjavanje potrebnih obrazaca: Obično je potrebno popuniti obrazac za prijenos osiguranja. Ovaj obrazac obično uključuje podatke o vozilu, prodavatelju i kupcu, kao i detalje o novom osiguranju.
 3. Plaćanje premije osiguranja: Novi vlasnik može trebati platiti premiju osiguranja. Visina premije ovisi o različitim faktorima, uključujući vrijednost vozila, starost vozila i vozačku povijest novog vlasnika.

Rok za prijenos osiguranja

Pri prijepisu vozila, važno je imati na umu rok za prijepis vozila i prijenos osiguranja. Rok za prijepis vozila obično uključuje i prijenos osiguranja. U Hrvatskoj je rok za prijepis vozila obično 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Unutar ovog roka, trebamo osigurati da je i osiguranje pravilno preneseno kako bi se izbjegle kazne i dodatni troškovi.

Porez na prijepis vozila

Prilikom prijenosa osiguranja, ne smijemo zaboraviti na porez na prijepis vozila. Porez na prijepis vozila mora biti plaćen prije nego što možemo završiti prijepis vozila, uključujući prijenos osiguranja. Potvrda o plaćenom porezu mora biti predočena kao dio dokumentacije prilikom prijepisa.

Što učiniti ako postoji postojeća polica osiguranja?

Ako vozilo već ima važeću policu osiguranja, potrebno je provjeriti može li se ta polica prenijeti na novog vlasnika ili je potrebno sklopiti novu policu. Ovo može ovisiti o uvjetima osiguravajućeg društva i trajanju postojeće police. U nekim slučajevima, prijenos police može biti jednostavan, dok u drugima može biti potrebno sklopiti novu policu osiguranja.

Završni koraci nakon prijenosa osiguranja

Nakon što je osiguranje preneseno, potrebno je sačuvati potvrdu o osiguranju i predočiti je prilikom prijepisa vozila. Bez potvrde o važećem osiguranju, prijepis vozila neće biti moguć.

Prijenos osiguranja na novog vlasnika ključan je korak u osiguravanju da vozilo može legalno sudjelovati u prometu i da novi vlasnik bude zaštićen u slučaju nesreće ili štete. Pridržavanje rokova za prijepis vozila i pravilno plaćanje poreza na prijepis vozila osigurava glatki prijenos vlasništva i izbjegavanje bilo kakvih pravnih i financijskih komplikacija.

6. Ovjera kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika

Jedan od ključnih koraka u procesu prijepisa vozila je ovjera kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika. Ova ovjera pruža pravnu sigurnost i potvrdu da je ugovor zaključen u skladu sa zakonom. Ovjera kupoprodajnog ugovora često je obvezna i bez nje prijepis vozila neće biti moguć.

Zašto je ovjera kupoprodajnog ugovora važna?

Ovjera kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika služi kao potvrda da su obje strane – prodavatelj i kupac – prisutne i suglasne s uvjetima ugovora. Ova ovjera također smanjuje rizik od prijevara i pravnih sporova u budućnosti. Prijepis vozila bez ovjerenog ugovora može biti osporen, što može uzrokovati dodatne troškove i komplikacije.

Koraci za ovjeru kupoprodajnog ugovora

Postupak ovjere kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika uključuje nekoliko koraka:

 1. Priprema dokumenata: Prije posjeta javnom bilježniku, potrebno je pripremiti sve relevantne dokumente, uključujući osobne dokumente prodavatelja i kupca, prometnu dozvolu vozila i kupoprodajni ugovor.
 2. Zakazivanje termina: Preporučuje se zakazati termin kod javnog bilježnika kako bi se izbjeglo čekanje i osiguralo da bilježnik ima dovoljno vremena za pregled i ovjeru ugovora.
 3. Ovjera ugovora: Na zakazanom terminu, javni bilježnik će pregledati ugovor i dokumente te izvršiti ovjeru. Obje strane moraju biti prisutne i potpisati ugovor pred bilježnikom.

Rok za prijepis vozila

Pri ovjeri kupoprodajnog ugovora, važno je imati na umu rok za prijepis vozila. Rok za prijepis vozila obično uključuje vrijeme potrebno za ovjeru ugovora i podnošenje zahtjeva za prijepis. U Hrvatskoj je rok za prijepis vozila obično 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Važno je pridržavati se ovog roka kako bismo izbjegli kazne i dodatne troškove.

Porez na prijepis vozila

Prilikom ovjere kupoprodajnog ugovora, također trebamo osigurati da je porez na prijepis vozila plaćen. Porez na prijepis vozila mora biti plaćen prije nego što možemo završiti prijepis vozila, a potvrdu o plaćanju potrebno je priložiti kao dio dokumentacije. Javni bilježnik može zatražiti uvid u potvrdu o plaćenom porezu kako bi osigurao da su svi zakonski zahtjevi ispunjeni.

Troškovi ovjere kupoprodajnog ugovora

Troškovi ovjere kupoprodajnog ugovora variraju ovisno o cijenama javnog bilježnika i kompleksnosti ugovora. Obično se troškovi dijele između prodavatelja i kupca, no to može biti dogovoreno drugačije. Preporučuje se unaprijed provjeriti troškove kod javnog bilježnika kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja.

Motor u automobilu
Shutterstock

Završni koraci nakon ovjere ugovora

Nakon ovjere kupoprodajnog ugovora, potrebno je sačuvati ovjereni primjerak ugovora i predočiti ga prilikom podnošenja zahtjeva za prijepis vozila. Ovjereni ugovor služi kao dokaz da je prijenos vlasništva izvršen u skladu sa zakonom.

Ovjera kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika ključan je korak koji osigurava pravnu sigurnost i službenost prijenosa vlasništva. Pridržavanje rokova za prijepis vozila i pravilno plaćanje poreza na prijepis vozila osigurava glatki proces i izbjegavanje pravnih komplikacija.

7. Podnošenje zahtjeva za registraciju vozila na ime novog vlasnika

Nakon što smo prikupili sve potrebne dokumente, platili porez na prijepis vozila i ovjerili kupoprodajni ugovor, sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za registraciju vozila na ime novog vlasnika. Ovaj postupak uključuje formalnu prijavu promjene vlasništva nad vozilom kod nadležne institucije.

Zašto je registracija vozila važna?

Registracija vozila na ime novog vlasnika je ključan korak koji službeno potvrđuje prijenos vlasništva. Bez registracije, novo vlasništvo neće biti pravno priznato, što može dovesti do problema u slučaju prometne nesreće ili pravnih sporova. Također, vozilo bez registracije na ime novog vlasnika ne može legalno sudjelovati u prometu.

Koraci za podnošenje zahtjeva za registraciju

Podnošenje zahtjeva za registraciju vozila uključuje nekoliko koraka:

 1. Prikupljanje dokumentacije: Pripremamo sve potrebne dokumente, uključujući ovjereni kupoprodajni ugovor, prometnu dozvolu, osobne dokumente, potvrdu o plaćenom porezu na prijepis vozila i potvrdu o tehničkom pregledu vozila.
 2. Popunjavanje obrasca za registraciju: U nadležnoj instituciji za registraciju vozila (obično policijska uprava ili postaja), potrebno je popuniti službeni obrazac za registraciju vozila na ime novog vlasnika.
 3. Predaja dokumentacije: Predajemo sve prikupljene dokumente zajedno s popunjenim obrascem službeniku za registraciju.
 4. Plaćanje naknada: Pored poreza na prijepis vozila, mogu postojati i dodatne administrativne naknade koje je potrebno platiti prilikom registracije vozila.
 5. Izdavanje nove prometne dozvole: Nakon što službenik pregleda i odobri zahtjev, bit će izdana nova prometna dozvola na ime novog vlasnika.

Rok za prijepis vozila

Važno je napomenuti da postoji rok za prijepis vozila, koji uključuje i podnošenje zahtjeva za registraciju. U Hrvatskoj je rok za prijepis vozila obično 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Propuštanje roka može rezultirati kaznama i dodatnim troškovima, stoga je ključno pridržavati se zadanih vremenskih okvira.

Porez na prijepis vozila

Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, potvrda o plaćenom porezu na prijepis vozila je obavezna. Bez ove potvrde, zahtjev za registraciju neće biti prihvaćen. Porez na prijepis vozila mora biti plaćen unaprijed, a iznos poreza ovisi o vrijednosti vozila, njegovoj starosti i drugim relevantnim faktorima.

Provjera tehničkog stanja vozila

Prije registracije, vozilo mora proći tehnički pregled kako bi se osiguralo da ispunjava sve sigurnosne i tehničke standarde. Ako je vozilo nedavno prošlo tehnički pregled, potrebna je potvrda o tehničkom pregledu koju ćemo predočiti prilikom registracije.

Što učiniti nakon registracije?

Nakon što je vozilo registrirano na ime novog vlasnika, važno je sačuvati novu prometnu dozvolu i druge relevantne dokumente. Također, preporučuje se provjeriti sve podatke na novoj prometnoj dozvoli kako bi se osiguralo da su točni i u skladu s očekivanjima.

Podnošenje zahtjeva za registraciju vozila na ime novog vlasnika ključan je korak koji osigurava da prijenos vlasništva bude pravno priznat i služben. Pridržavanje rokova za prijepis vozila i pravilno plaćanje poreza na prijepis vozila osigurava da vozilo može legalno sudjelovati u prometu i izbjegavanje bilo kakvih pravnih i administrativnih komplikacija.

8. Odjava starog i prijava novog vlasništva u MUP-u

Jedan od završnih koraka u procesu prijepisa vozila je službena odjava starog vlasnika i prijava novog vlasništva u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP). Ovaj korak je ključan za formalno priznavanje prijenosa vlasništva i ažuriranje službenih evidencija.

Zašto je odjava i prijava vlasništva važna?

Odjava starog i prijava novog vlasništva osigurava da su svi podaci o vozilu točni i ažurirani u službenim registrima. Ovo je važno za pravnu sigurnost, osiguranje i buduće tehničke preglede. Bez ovog koraka, prijepis vozila neće biti završen, što može uzrokovati pravne komplikacije.

Potpisivanje ugovora
Shutterstock

Koraci za odjavu i prijavu vlasništva

Postupak odjave starog i prijave novog vlasništva uključuje nekoliko koraka:

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije: Kao i u prethodnim koracima, trebamo prikupiti sve relevantne dokumente. To uključuje ovjereni kupoprodajni ugovor, prometnu dozvolu, osobne dokumente prodavatelja i kupca, potvrdu o plaćenom porezu na prijepis vozila i potvrdu o tehničkom pregledu.
 2. Posjet MUP-u: Prodavatelj i kupac trebaju zajedno posjetiti nadležnu policijsku upravu ili postaju kako bi predali zahtjev za odjavu i prijavu vlasništva.
 3. Ispunjavanje obrasca: Potrebno je ispuniti službeni obrazac za odjavu i prijavu vlasništva. Obrazac obično uključuje osnovne podatke o vozilu i novom vlasniku.
 4. Predaja dokumentacije: Predajemo sve prikupljene dokumente službeniku u MUP-u, koji će ih pregledati i potvrditi prijenos vlasništva.
 5. Izdavanje nove prometne dozvole: Nakon što su svi dokumenti pregledani i odobreni, MUP će izdati novu prometnu dozvolu na ime novog vlasnika.

Rok za prijepis vozila

Pri odjavi starog i prijavi novog vlasništva, ključno je pridržavati se roka za prijepis vozila. Rok za prijepis vozila u Hrvatskoj je obično 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Propuštanje roka može rezultirati kaznama i dodatnim troškovima, stoga je važno sve korake obaviti pravovremeno.

Porez na prijepis vozila

Prilikom odjave i prijave vlasništva, potrebno je predočiti potvrdu o plaćenom porezu na prijepis vozila. Porez na prijepis vozila mora biti plaćen prije podnošenja zahtjeva, jer bez potvrde o plaćanju prijenos vlasništva neće biti moguć. Iznos poreza može varirati ovisno o vrijednosti vozila i drugim faktorima, stoga je važno unaprijed provjeriti i platiti porez na prijepis vozila.

Troškovi odjave i prijave vlasništva

Pored poreza na prijepis vozila, mogu postojati i dodatne administrativne naknade koje je potrebno platiti prilikom odjave i prijave vlasništva. Preporučuje se unaprijed provjeriti sve troškove kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja.

Završni koraci nakon odjave i prijave vlasništva

Nakon što je novi vlasnik službeno prijavljen, važno je sačuvati sve dokumente, uključujući novu prometnu dozvolu i potvrde o plaćanju. Također, preporučuje se obavijestiti osiguravajuće društvo o promjeni vlasništva kako bi se ažurirali podaci o osiguranju.

Odjava starog i prijava novog vlasništva u MUP-u ključan je korak koji osigurava da je prijenos vlasništva pravno priznat i službeno evidentiran. Pridržavanje rokova za prijepis vozila i pravilno plaćanje poreza na prijepis vozila osigurava glatki i pravno ispravan proces prijenosa vlasništva.

9. Evidentiranje prijepisa vozila u prometnoj dozvoli

Posljednji, ali jednako važan korak u procesu prijepisa vozila je evidentiranje prijepisa u prometnoj dozvoli. Ovaj korak osigurava da svi podaci o novom vlasniku budu točno zabilježeni u službenim dokumentima vozila.

Zašto je evidentiranje prijepisa u prometnoj dozvoli važno?

Evidentiranje prijepisa vozila u prometnoj dozvoli ključan je korak koji potvrđuje pravnu promjenu vlasništva. Bez ažurirane prometne dozvole, novo vlasništvo neće biti službeno priznato. Također, neispravna ili neažurirana prometna dozvola može dovesti do problema pri tehničkim pregledima, policijskim kontrolama i osiguranju vozila.

Koraci za evidentiranje prijepisa u prometnoj dozvoli

Evidentiranje prijepisa vozila u prometnoj dozvoli uključuje nekoliko ključnih koraka:

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije: Kao i u prethodnim koracima, potrebni su svi relevantni dokumenti, uključujući ovjereni kupoprodajni ugovor, potvrdu o plaćenom porezu na prijepis vozila, osobne dokumente i postojeću prometnu dozvolu.
 2. Posjet nadležnoj instituciji: Posjet nadležnoj policijskoj upravi ili postaji gdje će se izvršiti evidentiranje prijepisa vozila u prometnoj dozvoli.
 3. Ispunjavanje obrasca: Potrebno je ispuniti obrazac za evidentiranje prijepisa vozila. Ovaj obrazac obično sadrži podatke o vozilu, starom i novom vlasniku.
 4. Predaja dokumentacije: Predajemo sve prikupljene dokumente službeniku na šalteru za registraciju vozila.
 5. Ažuriranje prometne dozvole: Službenik će pregledati dokumente i ažurirati prometnu dozvolu s novim podacima. Nakon toga će izdati novu prometnu dozvolu na ime novog vlasnika.

Rok za prijepis vozila

Pri evidentiranju prijepisa vozila u prometnoj dozvoli, važno je pridržavati se zakonskog roka za prijepis vozila. U Hrvatskoj je rok za prijepis vozila obično 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Propuštanje roka može dovesti do dodatnih troškova i kazni, stoga je važno sve korake obaviti unutar zadanog roka.

Porez na prijepis vozila

Jedan od preduvjeta za evidentiranje prijepisa vozila je plaćanje poreza na prijepis vozila. Porez na prijepis vozila mora biti plaćen prije podnošenja zahtjeva za evidentiranje. Potvrda o plaćenom porezu mora biti priložena kako bi službenik mogao ažurirati prometnu dozvolu. Iznos poreza varira ovisno o vrijednosti vozila, starosti i drugim relevantnim faktorima.

Troškovi evidentiranja prijepisa

Osim poreza na prijepis vozila, mogu postojati i dodatne naknade za administrativne troškove prilikom evidentiranja prijepisa. Preporučuje se unaprijed provjeriti sve troškove kod nadležne institucije kako bi se izbjegle neugodnosti.

Kupnja automobila
Shutterstock

Završni koraci nakon evidentiranja prijepisa

Nakon što je evidentiranje prijepisa završeno i nova prometna dozvola izdana, važno je provjeriti sve podatke na dozvoli kako bi se osiguralo da su točni. Također, preporučuje se čuvanje svih dokumenata na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Evidentiranje prijepisa vozila u prometnoj dozvoli osigurava da je promjena vlasništva službeno zabilježena i priznata. Pridržavanje rokova za prijepis vozila i pravilno plaćanje poreza na prijepis vozila ključni su za glatki završetak procesa prijepisa. Na taj način izbjegavamo moguće pravne i administrativne komplikacije i osiguravamo da je vozilo pravilno registrirano na novog vlasnika.

Prijepis vozila može se činiti kao složen proces, ali uz pravovremeno planiranje i pažljivo pridržavanje svih koraka, može biti jednostavan i bez stresa. Od pripreme potrebne dokumentacije, preko plaćanja poreza na prijepis vozila, pa sve do evidentiranja promjene vlasništva u prometnoj dozvoli, svaki korak je važan za uspješan prijenos vlasništva.

Važno je imati na umu rok za prijepis vozila kako biste izbjegli kazne i dodatne troškove. Pridržavanje zakonskih rokova i pravilno plaćanje poreza na prijepis vozila osigurat će vam glatki prijenos vlasništva bez neugodnih iznenađenja.

Danas, uz suvremene tehnologije, mnogi koraci mogu biti olakšani. Na primjer, plaćanje poreza na prijepis vozila često je moguće obaviti online, što štedi vrijeme i smanjuje stres. Uplata putem PayPala može biti jednostavno i sigurno rješenje za mnoge administrativne troškove, uključujući porez na prijepis vozila.Kroz cijeli proces, važno je zadržati pozitivan stav i biti pažljiv prema detaljima.

Na taj način, prijepis vozila može biti iskustvo koje ne opterećuje, već omogućava da uživate u svom novom vozilu bez brige o pravnim i administrativnim problemima.Sada kada ste upoznati sa svim koracima prijepisa vozila, spremni ste za sigurnu i učinkovitu promjenu vlasništva. Sretno s vašim novim vozilom i neka vam svaki kilometar bude siguran i ugodan!