Piše li se lijep ili ljep?

lijep, ljep

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Ovo je lijep šešir. ili Ovo je ljep šešir.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ će biti /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ će biti /je/. Prema tome imamo: lijep cvijet i mjera svih stvari. Usto, izgovor dugog jata može biti dvosložan, pa tako izgovorno, iako je dug, može biti ostvaren i kao kratak ili čak kao jotiran ako se nalazi iza /l/ i /n/: ljep cvijet ili ļep cvijet.