Piše li se ćovjek ili čovjek?

čovjek, ćovjek

Pisanje glasova č i ć često zbunjuje mnoge jer ih prema izgovoru ne mogu razlikovati. U većim dijelovima Hrvatske većinom je zastupljen izgovor “srednjeg” /č/ koje je izgovoreno ni umekšano ni tvrdo.

Prema pravilima hrvatskog standardnog jezika pravilno je pisati čovjek, a ne ćovjek, isto kako je pravilno pisati ćup, a ne čup. Kod ovakvih se riječi govori o ustaljenoj normi koju treba naučiti napamet.

S druge strane, kada je riječ o palatalizaciji i jotaciji, u finalnom položaju riječi, možemo znati koji nam glas dolazi. Prema palatalizaciji glasovi k i c ispred i,e,b,t,k,n daju glas č: mjesec – mjesečev. Prema jotaciji glasovi k i c stapanjem s jotom (-j) daju glas č, a glas t daje glas ć: jak – jači i platiti– plaćen.

Isto tako postoje i ustaljeni sufiksi koji imaju ili glas č ili glas ć: -ač, -ačica, -če, -čić i -ić, -oća – aći. Ovakvih je sufiksa mnogo te ih možete pronaći u Hrvatskom pravopisu.