Pišemo li zarez iza usklika unutar rečenice?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako pišemo pri uvođenju neovisnih rečeničnih dijelova (dijelovi koji nisu ovisni o glavnoj rečenici). Tako zarez pišemo kada koristimo usklike.  

Zarez uz usklike pišemo: Joj, nisam napisao zadaću. Eh, da mi je ići na more.