Piše li se zarez kada se koriste rečenični prilozi?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako pišemo pri naknadnome dodavanju i umetanju. Takav je slučaj s rečeničnim prilozima koji su riječi ili skupovi riječi koji se odnose na čitavu rečenicu, izražavaju stav govornika prema rečenici, ali sintaktički ne pripadaju rečenici.

Neki od rečeničnih priloga su: dakle, ipak, dakako, drugim riječima, zapravo, jednostavno, međutim.

Zarez uz rečenični prilog pišemo: Sve se, međutim, odigralo na drugačiji način.