Piše li se znak za upućivanje kada označuje normativno prihvatljiviju jedinicu?

Pravopisni znakovi služe nam za pravilno i točno pisanje. Svaki pravopisni znak ima svoj simbol te se koristi u određenim kontekstima. Također, pridonosi značenju samih rečenice.

Među pravopisne znakove spadaju:
bjelina ( ), točka (.), upitnik (?), uskličnik (!), upitnik s uskličnikom (?!), uskličnik s upitnikom (!?), zarez (,), točka sa zarezom (;), dvotočka (:), trotočka (…), zagrade (( ), < >, / /, [ ] i { }), desna zagrada ()), spojnica (-), crtica ( – ), kosa crta (/), navodnici („ ”), polunavodnici (‘ ‘), izostavnik (’).

Uz spomenute osnovne pravopisne znakove koriste se i znakovi za upućivanje.

Znakovi su za upućivanje: <, > i →. Od teksta se bjelinama odvajaju s obiju strana. Tako oni mogu označavati normativno prihvatljiviju jedinicu.

Primjer: ronioc → ronilac