Kako se pišu znakovi za upućivanje kada označuju izvođenje?

Pravopisni znakovi služe nam za pravilno i točno pisanje. Svaki pravopisni znak ima svoj simbol te se koristi u određenim kontekstima. Također, pridonosi značenju samih rečenice.

Među pravopisne znakove spadaju:
bjelina ( ), točka (.), upitnik (?), uskličnik (!), upitnik s uskličnikom (?!), uskličnik s upitnikom (!?), zarez (,), točka sa zarezom (;), dvotočka (:), trotočka (…), zagrade (( ), < >, / /, [ ] i { }), desna zagrada ()), spojnica (-), crtica ( – ), kosa crta (/), navodnici („ ”), polunavodnici (‘ ‘), izostavnik (’).

Uz spomenute osnovne pravopisne znakove koristimo i znakove za upućivanje. Znakovi su za upućivanje: <, > i →. Od teksta se bjelinama odvajaju s obiju strana.

Znakovi za upućivanje mogu označavati izvođenje.

Primjer: list + je > listje > lisće > lišće; lišće < lisće < listje < list + je.