Piše li se velesajam ili vele sajam?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod imenica se kao jedna riječ pišu dvije sastavnice koje označuju jedan pojam i imaju jedan naglasak.

Tako ćemo kao jednorječnice pisati imenice nastale prefiksalnom tvorbom. Spomenuti je rječogradni postupak dodavanja afikasa s lijeve (prefiks) strane korijena riječi. Primjer: ne-prijatelj-0.

Primjer: Jučer sam otišao do velesajma. (vele-sajam-0)