Piše li se spojnica kada imamo dvije sastavnice od kojih je prva oznaka, simbol, kratica ili broj?

Među pravopisne znakove hrvatskoga jezika spada spojnica.

Spojnica je pravopisni znak koji se piše bez bjelina slijeva i zdesna. Ovo je pravopisni znak kojim se spajaju određeni dijelovi teksta.

Tako se spojnica koristi u pismu kada imamo dvije sastavnice od kojih je prva oznaka, simbol, kratica ili broj.

Primjeri: a-mole-pošta, Rh-faktor, 18-karatni22-inčni, n-ti.

Primjer: Ona je pravi x-faktor. Mislim da zadovoljava sve kriterije.