Piše li se promjena ili promijena?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Promjena je dobra ili Promijena je dobra.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

Prema tome imenica ženskoga roda u nominativu jednine promjena ima kratki ostvaraj jata. Ona ima kratkosilazni naglasak na prvom slogu. Nastala je od svršenog glagola promijeniti koji ima dugi ostvaraj jata te dugouzlazni naglasak na drugom slogu. Budući da je imenica izvedena od glagola te ima sufiks -a kod nje je došlo do kraćenja ije u je. Takvi su nam primjeri isto: ocijeniti-ocjena, promijeniti-promjena, ozlijediti-ozljeda i mnogi drugi.