Piše li se djelo ili dijelo?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: U jednom dijelu književnog djela ili U jednom dijelu književnog dijela.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/. Prema tome imamo razliku između književno djelo i dio književnog djela. Imenica srednjega roda u nominativu jednine djelo ima kratkosilazni naglasak na prvom glogu /je/, stoga je i ostvaraj jata kratak.

S druge strane često dolazi do zabune u razlikovanju imenice djelo i dio. Imenica djelo ima spomenuti kratki ostvaraj jata te ona znači djelo u cjelini (knjiga). Nadalje imenica muškoga roda jednine u nominativu dio ima ostvaraj jata u /i/ i ona znači samo jedan dio nekog veliko djela. U toj imenici dolazi od duljenja i u ije te u deklinacijskim oblicima dobivamo npr. dijela (G), dijelu (D) …