Piše li se osmijeh ili osmjeh?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Osmjeh se vratio u grad ili Osmijeh se vratio u grad.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

U navedenom primjeru može doći do nesigurnosti u pisanju. Ovdje se radi o imenici u jednini muškoga roda osmijeh koja je složena od prijedloga o (b)- i imenice smijeh. Budući da imenica smijeh ima dugosilazni naglasak refleks jata će biti dug /ije/. Isto tako imenica osmijeh ima kratkosilazni naglasak na početnom slogu, ali zanaglasnu duljinu na drugom slogu zbog dugog izgovora u imenici smijeh.