Piše li se odslušati ili otslušati?

Pravopis često nema veze s artikulacijom pojedinih glasova u riječima. Tomu je tako jer mi poneke glasove, zbog glasovnih promjena, izgovaramo, ali ih tako ne bilježimo. Do takvih problema često dolazi kada govorimo o glasovnoj promjeni suglasnika koji se jednače po zvučnosti.


Tako često ne znamo bismo li napisali: podsjetnik ili potsjetnik te odcijepiti ili otcjepiti.
Do bilježenje glasovne promjene konsonanata po zvučnosti dolazi na svim jezičnim granicama, ali se promijene ponekad bilježe, a ponekad se ne bilježe.


Prema pravilu bilježenja glasova koji se izgovorno jednače po zvučnosti ta se promjena ne bilježi kada se glas d nađe ispred glasova c, č, ć, s i š. U ostalim se primjerima glasovna promjena bilježi i pismu kao što se provodi i u govoru.


Zbog toga se pravilo piše odslušati, ali izgovorit ćemo uvijek /otslušati/ jer se zvučni glas d ispred s mijenja u svoj zvučni bezvučni parnjak t.