Piše li se napredka ili napretka?

Pravopis često nema veze s artikulacijom pojedinih glasova u riječima. Tomu je tako jer mi poneke glasove, zbog glasovnih promjena, izgovaramo, ali ih tako ne bilježimo. Do takvih problema često dolazi kada govorimo o glasovnoj promjeni suglasnika koji se jednače po zvučnosti.

Tako u riječi napredak imamo promjenu glasova po zvučnosti u svim padežima u jednini osim u nominativu i akuzativu. U ostalim je padežima došlo do zamijene glasa d u glas t ispred k: na-pred-k-a.

Prema tome imamo: ovaj napredak (N)i ovoga napretka (G).

Tako cijela deklinacijska paradigma glasi:

Nnapredak
Gnapretka
Dnapretku
Anapredak
Vnapretku / napredče / napreče
Lnapretku
Inapretkom