Piše li se nakraj ili na kraj?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod prijedloga se kao jedna riječ pišu oni prijedlozi tvoreni od dviju sastavnica.

Tako ćemo pisati riječi: namjesto, ukraj, uvrh.

Primjer: Nakraj sela bila je bakina kuća.

Također, moramo razlikovati prijedloge od prijedložno-padežnih izraza:

Nakraj ulice našla se zanimljiva kućica. (prilog)

Na kraju priče čeka vas veliko iznenađenje. (prijedložno-padežni izraz)