Piše li se najvrjedniji ili najvrijedniji?

Pridjevi se u hrvatskom jeziku stupnjevaju, odnosno mijenjaju svoje svojstvo s obzirom na količinu onoga što predstavlja imenica uz koju stoje.

Tako postoje tri vrste stupnjevanja: pozitiv, komparativ i superlativ.

Pozitiv pridjeva jest onaj stupanj kojim se izriče svojstvo nečega (lijep). Komparativ je stupanj pridjeva kojim se izriče drugi viši stupanj svojstva nečega (ljepši). Treći stupanj je superlativ kojim se izriče najveći stupanj nečega (najljepši).

Prefiks naj- piše se zajedno s komparativom pridjeva i tako tvori superlativ. Prema tome je ispravno pisati: najbolji.

Ispravno se piše najvrjedniji s kratkim ostvarajem jata jer se dugi jat krati u komparativu pridjeva te tako ostaje i u superlativu:  bijel – bjelji, najbjelji, bijelo – bjelje, najbjelje; lijep –ljepši, najljepši; svijetao –svjetliji, najsvjetliji