Piše li se na primjer ili naprimjer?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetka je sumnja kod većine hrvatskih govornika. Budući na to da se radi o riječima koje su sastavljene od više različitih riječi ili o dvije zasebne riječi, ponekad nismo sigurni kako ih pravilno napisati jer ih ni slušno se možemo dobro razlikovati (imaju li jedan ili dva naglaska u izgovoru).

Često dolazi do zabune u pisanju priloga naprimjer i prijedložno padežnog izraza u primjer.

Ovdje se radi o dvjema riječima koje se pišu zajedno. Ovo je prilog nastao od dviju sastavnica od kojih je jedna prijedlog ili prefiks, a druga imenica.

Tako se u ovom slučaju može pisati na primjer i naprimjer uz: navrijeme i na vrijeme te odsrca i od srca.

Prema tome možemo reći: Uzet ću naprimjer njega kao pokaznog kunića.