Kako pisati zarez u upravnom govoru?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako pišemo u upravnom govoru:

Iza navoda u kojemu je izjavna rečenica: „Sutra je novi dan”, rekla je baka.

Iza prvoga i ispred drugoga dijela navoda: „Ta kuća”, rekla mi je Ema, „pripada mojim roditeljima.”