Kako označavamo nesamostalne oblične i tvorbene sastavnice?

Pravopisni znakovi služe nam za pravilno i točno pisanje. Svaki pravopisni znak ima svoj simbol te se koristi u određenim kontekstima. Također, pridonosi značenju samih rečenice.

Među pravopisne znakove spadaju:
bjelina ( ), točka (.), upitnik (?), uskličnik (!), upitnik s uskličnikom (?!), uskličnik s upitnikom (!?), zarez (,), točka sa zarezom (;), dvotočka (:), trotočka (…), zagrade (( ), < >, / /, [ ] i { }), desna zagrada ()), spojnica (-), crtica ( – ), kosa crta (/), navodnici („ ”), polunavodnici (‘ ‘), izostavnik (’).


Uz spomenute osnovne pravopisne znakove imamo i znak za rastavljanje i označivanje nesamostalnih oblika. Ovaj znak se označuje: – .

Tako označavamo nesamostalnost obličnih ili tvorbenih sastavnica i mjesto njihova spajanja s ostatkom riječi.

Primjer: -e, -i, -om; -am, -aš, -a; -ah, -aše, -asmo