Kada se u koristi zvjezdica koja se piše slijeva?

Pravopisni znakovi služe nam za pravilno i točno pisanje. Svaki pravopisni znak ima svoj simbol te se koristi u određenim kontekstima. Također, pridonosi značenju samih rečenice.

Među pravopisne znakove spadaju:
bjelina ( ), točka (.), upitnik (?), uskličnik (!), upitnik s uskličnikom (?!), uskličnik s upitnikom (!?), zarez (,), točka sa zarezom (;), dvotočka (:), trotočka (…), zagrade (( ), < >, / /, [ ] i { }), desna zagrada ()), spojnica (-), crtica ( – ), kosa crta (/), navodnici („ ”), polunavodnici (‘ ‘), izostavnik (’).

Uz spomenute osnovne pravopisne znakove imamo i zvjezdicu.

Zvjezdica (*) je pravopisni znak koji se može nalaziti slijeva i zdesna od riječi ili teksta.

Kad se nalazi slijeva, označuje rekonstruirani i pretpostavljeni oblik riječi.

Primjer: *legēti > ležati, *sъlnьce > sunce

Također, zvjezdicom označujemo nestandardnojezičnu riječ i rečenicu.

Primjer: *spasioc, *donešen, *Željeo bih doć.