Veleučilište u Slavonskom Brodu (VUSB)

Veleučilište u Slavonskom Brodu osnovano je 28. rujna 2006. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske. Ona je došla nakon što se u studenom 2005. godine pojavila jedna inicijativa samoga grada Slavonskog Broda te Brodsko-posavske županije za osnivanjem veleučilišta u tom gradu.

Veleučilište je danas dio jedne, nazovimo je tako, puno šire slike jer je sada važan dio Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Međutim, još kao veleučilište ostavilo je neizbrisiv trag u životima mnogih te im bez ikakve sumnje pomoglo dosegnuti neke vrlo bitne životne ciljeve.

Radi se o 14 godina dugoj tradiciji o kojoj se zaista vrijedi pričati i koje se možemo sjećati.

Povijest Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Kao što je navedeno u uvodu, 28. rujna 2006. godine osnovano je Veleučilište u Slavonskom Brodu. Naravno, tome je prethodilo izdavanje dopusnice za rad od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Ona je došla 12. srpnja 2006. godine na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

16. listopada 2006. godine imenovano je i prvo, točnije privremeno Upravno vijeće veleučilišta, a 20. studenog donesen je i privremeni Statut veleučilišta.

Može se reći da je 4. prosinca 2006. najvažniji datum u povijesti Veleučilišta u Slavonskom Brodu jer tada je počela nastava na svim stručnim studijima. Također, vrlo bitan datum je i 22. siječnja 2007. godine kada je Veleučilište u Slavonskom Brodu konačno svečano otvoreno. Istog je dana potpisan i sporazum o suradnji Veleučilišta u Slavonskom Brodu sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U lipnju 2008. godine kreće izvođenje nastave u okviru cjeloživotnog obrazovanja. Cjeloživotno obrazovanje je koncept koji obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces organiziranog učenja, koje započinje obveznim školovanjem i formalnim obrazovanjem i traje cijeli život.

10. i 11. prosinca 2009. godine Veleučilište je koordiniralo organizaciju međunarodne konferencije 1st International Scientific and Expert Conference TEAM 2009, održane u Slavonskom Brodu u organizaciji međunarodne udruge International TEAM Society i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Samo dan kasnije Veleučilište u Slavonskom Brodu promoviralo je svoje prve stručne prvostupnike. Malo više od tri mjeseca kasnije, točnije 30. ožujka 2010. godine, odobreno je uvođenje obrazovanja za odrasle osobe, a radi se o programima učenja stranih jezika. Ti su jezici bili engleski, njemački, francuski, španjolski i talijanski.

Novi smjerovi

27. srpnja 2010. godine, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, točnije ministar znanosti, obrazovanja i sporta, izdao je dopusnicu Veleučilištu u Slavonskom Brodu za izvođenje stručnog studija Bilinogojstvo. Smjerovi na tom studiju su ratarstvo i hortikultura.

Erasmus sveučilišna povelja

20. prosinca 2010. godine objavljen je rezultat natječaja na kojem je Veleučilište u Slavonskom Brodu dobilo proširenu Erasmus sveučilišnu povelju. Erasmus sveučilišna povelja je dokument u kojem su određena temeljna načela sudjelovanja u aktivnostima u okviru programa Erasmus. Sva visoka učilišta koja žele sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus moraju biti nositelji važeće Erasmus sveučilišne povelje.

16. ožujka 2011. godine, a na Veleučilište u Slavonskom Brodu dolazi novi stručni studij. Riječ je o proizvodnom strojarstvu koje dobiva trajnu dopusnicu. Iste godine, 28 rujna, Veleučilište je obilježilo svojih prvih pet godina rada.

7. svibnja 2013. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske izdaje dopusnicu za specijalistički diplomski stručni studij menadžmenta.

9. prosinca 2014. u gradskoj upravi u Slavonskom Brodu održan je izuzetno važan sastanak sa ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Vedranom Mornarom, ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom, predstavnicima grada Slavonskog Broda, Brodsko-posavske županije i predstavnicima fakulteta s područja grada Slavonskog Broda i Veleučilišta u Slavonskom Brodu na temu “Sveučilište u Slavonskom Brodu”.

14. siječnja 2015. godine izdana je građevinska dozvola za izgradnju zgrade Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

Važne nove dozvole

15. lipnja 2015. Veleučilište u Slavonskom Brodu i FOOZ Osijek dobili su suglasnost za izvođenje cjeloživotnog obrazovanja po programu osposobljavanja za poslove dadilje.

U siječnju 2016. godine je Veleučilištu u Slavonskom Brodu izdana Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskog pregleda velikih poduzeća.

10. godišnjica Veleučilišta

16. svibnja 2016. Veleučilištu u Slavonskom Brodu uručeno je javno priznanje i nagrada „Grb Grada Slavonskog Broda“ za desetogodišnje promicanje visokog obrazovanja na području Grada Slavonskog Broda.

Nešto kasnije iste godine, točnije 5. listopada, obilježeno je 10 godina postojanja i djelovanja uz prigodni program i dodjelu priznanja institucijama koje su na različite načine obilježile suradnju s Veleučilištem u proteklom desetljeću.

U listopadu 2016. Veleučilište je zaključilo i potpisalo ugovor s Republikom Hrvatskom o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez javnog poziva. Zemljište je u površini od 108.604 kvadratnih metara u općini Slobodnica. To je zemljište postalo dijelom Veleučilišta u studenom 2016. godine.

Ustroj Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Video: Promotivni video VUSB

Veleučilište u Slavonskom Brodu sastojalo se od tri glavna odjela. To su Društveni odjel, Poljoprivredni odjel i Tehnički odjel.

Društveni odjel

Društveni odjel sastojao se od preddiplomskog stručnog studija menadžmenta te specijalističkog diplomskog studija menadžmenta. Teško je izdvojiti koji su kolegiji bili istaknutiji od drugih na spomenutim studijima, a ovo je popis svih koji su bili dostupni:

 • računovodstvo
 • financije
 • financijski menadžment
 • menadžment osiguranja
 • trgovačko pravo
 • menadžersko odlučivanje
 • upravljanje troškovima
 • marketing strategije
 • upravljanje projektnim ciklusom
 • organizacija poduzeća
 • menadžment ljudskih potencijala
 • menadžment promjena
 • menadžerske vještine
 • vještine prodavanja i pregovaranja
 • upravljanje opskrbnim lancem
 • menadžment kvalitete
 • menadžment proizvodnje
 • tjelesna i zdravstvena kultura
 • menadžment u sportu
 • marketing u sportu
 • informacijski sustavi
 • vanjskotrgovinsko poslovanje
 • međunarodna ekonomija
 • politike i institucije Europske unije
 • menadžment novog proizvoda
 • korporacijski menadžment
 • monetarne financije
 • bankarstvo i bankarski poslovi
 • osiguranje
 • financijski menadžment
 • financijska tržišta
 • ekonomika poduzeća
 • poduzetnički menadžment
 • poduzetništvo
 • agroekonomika
 • strateški
 • menadžment
 • poslovna komunikacija
 • menadžment prometa
 • upravljanje znanjem i inovacijama

Poljoprivredni odjel

Poljoprivredni odjel sastojao se od preddiplomskog stručnog studija bilinogojstvo, a njegovi smjerovi bili su hortikultura i ratarstvo. Također, postojao je i specijalistički diplomski stručni studij ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kolegiji koje su studenti imali na Poljoprivrednom odjelu su:

 • agrokemija
 • fizikalna i analitička kemija
 • poljoprivredna botanika
 • fitomedicina
 • voćarstvo
 • vinogradarstvo
 • poljoprivredne melioracije
 • skladištenje i dorada poljoprivrednih proizvoda
 • entomologija s fitomedicinom
 • pedologija
 • ishrana bilja
 • fiziologija bilja
 • mikrobiologija
 • povrćarstvo
 • cvjećarstvo
 • sjemenarstvo
 • gljivarstvo
 • ljekovito i aromatično bilje
 • tehnički sustavi u poljoprivredi
 • mehanizacija
 • melioracije
 • skladištenje i dorada
 • bilinogojstvo
 • industrijsko i krmno bilje
 • žitarice
 • mikrobiologija tla
 • opća proizvodnja bilja
 • agroekologija
 • ekološka poljoprivreda

Tehnički odjel

Tehnički odjel na Veleučilištu u Slavonskom Brodu sastojao se od preddiplomskog studija proizvodnog strojarstva i specijalističkog diplomskog stručnog studija energetike, a kolegiji koje su studenti pohađali na njemu su sljedeći:

 • konstruiranje, oblikovanje i proračun strojarskih konstrukcija
 • programiranje CNC strojeva
 • obnovljivi izvori energije
 • upravljanje materijalom
 • kontrola kvalitete
 • ekologija
 • matematika
 • geometrija
 • mjeriteljstvo
 • izobrazba osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje
 • izobrazba za energetski pregled velikih poduzeća
 • toplina i toplinski strojevi
 • održavanje postrojenja
 • obnovljivi izvori energije
 • upravljanje proizvodnjom
 • motori SUI i motorna vozila
 • materijali u strojarstvu
 • toplinska obrada
 • računalstvo
 • informacijski sustavi
 • mehanika loma i numeričko modeliranje
 • održavanje rotacione opreme i vibrodijagnostika
 • teorija i tehnika mjerenja
 • upravljanje materijalom
 • održavanje postrojenja
 • kontrola kvalitete
 • priprema proizvodnje
 • izobrazba za energetski pregled velikih poduzeća
 • obrada odvajanjem čestica
 • oblikovanje metala deformiranjem
 • obradni strojevi i sustavi
 • alati i naprave u obradi odvajanjem čestica
 • kontrola i upravljanje procesima

Studenti

Foto: Facebook galerija stranice Veleučilišta u Slavonskom Brodu

U periodu postojanja Veleučilišta u Slavonskom Brodu, na njega se upisalo ukupno 4804 studentice i studenata. Od tog broja, ukupno ih je diplomiralo čak 2019. To je jedna impresivna brojka od 42.03% studenata koji su zapravo i diplomirali. Nedvojbeno su svi, pa čak i oni koji nisu diplomirali, na ovom Veleučilištuu Slavonskom Brodu stekli pregršt novih znanja koje će moći primijeniti u svojoj svakodnevici.

Također, studentima je podijeljeno više od 260 stipendija te je više od 190 studenata bilo nagrađeno zbog svog iznimnog znanja i sposobnosti u različitim područjima školovanja. Stipendije su, između ostalog, došle i od strane Ministarstva poljoprivrede te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu

25. rujna 2015. godine, Hrvatski sabor je na jednoj od svojih sjednica donio Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Sveučilište u Slavonskom Brodu kao javna ustanova nastalo je spajanjem Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji nastavljaju s radom kao sastavnice Sveučilišta.

Sveučilište u Slavonskom Brodu dana 3. kolovoza 2020. upisano je u sudski registar s kojim danom je započelo svoje djelovanje.

Službeni naziv Sveučilišta glasi: Sveučilište u Slavonskom Brodu na hrvatskom jeziku i Universitas studiorum Marsoniensis na latinskom jeziku. Sveučilište u Slavonskom Brodu se koristi i nazivom na engleskom jeziku: University of Slavonski Brod.

Dan Sveučilišta u Slavonskom Brodu je 25. rujna kao dan kada je Hrvatski sabor donio Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu 2015. godine.

Grb Sveučilišta u Slavonskom Brodu okrugla je oblika. U sredini kruga nalazi se silueta portreta Ivane Brlić Mažuranić okružen kružnicom. Oko ove kružnice uz obod sadržan je naziv Universitas studiorum Marsoniensis zajedno s brojevima MMXX. Naziv je okružen drugom kružnicom od hrvatskog pletera.

Kroz svoje postojanje, Veleučilište u Slavonskom Brodu steklo je više od 150 partnera koji su predstavljali neizostavan dio njihovog rada. Najistaknutija je bila ona suradnja s gospodarstvom, kao i akademska suradnja s velikim brojem europskih veleučilišta i sveučilišta.

Veleučilište u Slavonskom Brodu tako je okrenulo jednu novu stranicu i postalo dijelom većeg cilja koji će ih krasiti u godinama koje dolaze.

Iza Veleučilišta u Slavonskom Brodu ostala je još postojeća neaktivna Facebook stranica (VUSB), na kojoj je još uvijek moguće vidjeti prethodne objave, projekte i prisjetiti se kako je to izgledalo ranije.