Hijeroglifi: 10 činjenica o staroegipatskom pismu
Shutterstock

Hijeroglifi: 10 činjenica o staroegipatskom pismu

Hijeroglifi su sustav pisma koji se koristio u starom Egiptu. Izraz “hijeroglifi” dolazi od grčkih riječi “hieros” što znači “sveto” i “glyphein” što znači “rezbariti”. Taj se sustav pisma smatrao svetim i prvenstveno se koristio za vjerske i monumentalne natpise.

Hijeroglife su stari Egipćani koristili više od 3000 godina, počevši oko 3200. godine prije nove ere sve do četvrtog stoljeća nove ere. Korišteni su za bilježenje važnih vjerskih tekstova, povijesnih događaja i administrativnih zapisa. Sustav pisma prvenstveno se temeljio na slikovnim simbolima koji su predstavljali predmete, ideje ili zvukove.

Hijeroglifsko pismo sastojalo se od kombinacije logograma, koji su bili simboli koji predstavljaju cijele riječi ili pojmove, i fonetskih znakova, koji su predstavljali pojedinačne glasove ili slogove. Pismo se obično pisalo u okomitim stupcima ili vodoravnim crtama, a smjer pisanja mogao je varirati.

Staroegipatske freske
Shutterstock

Hijeroglifsko pismo dešifrirao je početkom 19. stoljeća francuski učenjak Jean-François Champollion. Njegov proboj došao je otkrićem kamena iz Rosette, stele na kojoj je ispisan dekret na tri pisma: grčkom, hijeroglifima i demotici (kurzivno pismo koje se koristilo za svakodnevno pisanje u starom Egiptu). Uspoređujući poznati grčki tekst s egipatskim hijeroglifima, Champollion je uspio dešifrirati značenja mnogih hijeroglifskih simbola i otključati znanje sadržano u staroegipatskim tekstovima.

Ovo staroegipatsko pismo je igralo presudnu ulogu u razumijevanju drevne egipatske civilizacije. Pružili su dragocjene uvide u svoja vjerska uvjerenja, društvene strukture i povijesne događaje. Dešifriranje hijeroglifa otvorilo je bogatstvo znanja o faraonima, njihovim postignućima i svakodnevnom životu starih Egipćana.

Danas hijeroglife još uvijek proučavaju znanstvenici, povjesničari i egiptolozi. I dalje fasciniraju ljude diljem svijeta kao izvanredan primjer složenog drevnog sustava pisma. Razne knjige, web stranice i resursi dostupni su onima koji žele naučiti više o hijeroglifima i istražiti bogatu povijest i kulturu drevnog Egipta.

Jesu li hijeroglifi dekodirani?

Hijeroglifi su već dešifrirani, a zasluge za dešifriranje hijeroglifa pripadaju francuskom učenjaku Jean-Françoisu Champollionu početkom 19. stoljeća. Njegov proboj došao je otkrićem kamena iz Rosette, koji je pružio ključ za otključavanje značenja hijeroglifskih simbola.

Kamen iz Rosette, ispisan dekretom na tri pisma (grčki, hijeroglifi i demotski), omogućio je Champollionu da usporedi poznati grčki tekst s egipatskim hijeroglifima. Svojim pomnim proučavanjem i analizom uspio je identificirati sličnosti i razumjeti fonetske i simboličke vrijednosti mnogih hijeroglifskih znakova. Ovaj proboj označio je početak dešifriranja hijeroglifa.

Od Champollionovog vremena, naše razumijevanje hijeroglifa je nastavilo rasti, a mnogi aspekti pisma su dešifrirani. Međutim, važno je napomenuti da hijeroglifi i dalje mogu predstavljati izazov. Neki pojedinačni znakovi ili određeni tekstualni odlomci mogu ostati nesigurni ili otvoreni za tumačenje.

Ipak, dešifriranje hijeroglifa pružilo je dragocjene uvide u drevnu egipatsku civilizaciju, a znanstvenici danas mogu čitati i razumjeti značajan dio hijeroglifskih tekstova. Istraživanja koja su u tijeku, napredak u tehnologiji i zajednički napori među stručnjacima na tom području nastavljaju poboljšavati naše znanje i proširuju naše razumijevanje ovog drevnog sustava pisma.

Champollion
Shutterstock

Koriste li se hijeroglifi još uvijek?

U smislu suvremene upotrebe, hijeroglifi se danas ne koriste aktivno kao živi sustav pisanja. Sami stari Egipćani prestali su koristiti hijeroglife kao svoj primarni sustav pisanja nakon četvrtog stoljeća nove ere. S vremenom se znanje o čitanju i pisanju hijeroglifa izgubilo, a pismo je izašlo iz upotrebe.

Međutim, hijeroglifi se i dalje proučavaju i koriste u akademske i umjetničke svrhe. Znanstvenici, povjesničari i egiptolozi proučavaju hijeroglife kako bi razumjeli staroegipatsku kulturu, povijest i jezik. Oni dešifriraju i analiziraju drevne tekstove i natpise kako bi stekli uvid u živote starih Egipćana.

Osim toga, hijeroglifi se ponekad koriste u modernim umjetničkim izričajima, kao što su ukrasni motivi, nakit i dizajn inspiriran staroegipatskom kulturom. Neki ljudi također uče i vježbaju pisanje hijeroglifa iz hobija ili u obrazovne svrhe.

Važno je napomenuti da suvremena uporaba hijeroglifa nije za praktičnu ili svakodnevnu komunikaciju, već radije za obrazovne, znanstvene ili umjetničke napore.

Zanimljive činjenice o hijeroglifima

Evo i nekoliko zanimljivih činjenica o hijeroglifima:

1. Složeni sustav pisanja

Hijeroglifi su jedan od najstarijih poznatih sustava pisanja na svijetu, koji datira iz otprilike 3200. godine prije Krista. To je vrlo složen sustav koji kombinira slikovne simbole, logograme (koji predstavljaju riječi ili pojmove) i fonetske znakove.

2. Sveto i mistično značenje

Stari Egipćani vjerovali su da hijeroglifi posjeduju magične i svete kvalitete. Smatrali su ga božanskim pismom koje povezuje zemaljsko carstvo s carstvom bogova.

3. Različita uporaba

Hijeroglifi su korišteni u različite svrhe. Oni su ukrašavali zidove hramova, grobnice i spomenike religioznim tekstovima, prikazivali povijesne događaje, bilježili administrativne zapise i koristili su se u osobnoj korespondenciji i literaturi.

4. Višesmjerno pisanje

Hijeroglifi se mogu pisati u različitim smjerovima, ovisno o rasporedu simbola. Mogu se pisati slijeva na desno, zdesna nalijevo ili odozgo prema dolje.

5. Ograničeno korištenje od strane pisara

U starom Egiptu sposobnost čitanja i pisanja hijeroglifa bila je ograničena na malu skupinu obrazovanih pisara. Njihovo poznavanje ovog pisma dalo im je značajnu moć i utjecaj u društvu.

Hijeroglifi
Shutterstock

6. Kamen iz Rosette

Dešifriranje hijeroglifa omogućeno je otkrićem Kamena iz Rosette 1799. godine. Ovaj drevni artefakt, napisan na tri pisma (grčkom, hijeroglifima i demotici), pružio je ključ za razumijevanje hijeroglifskih simbola.

7. Fonetske vrijednosti

Dok su se hijeroglifi uglavnom sastojali od slikovnih simbola i logograma, postojali su i fonetski znakovi koji su predstavljali pojedinačne glasove ili slogove. Ova kombinacija logograma i fonetskih znakova omogućila je veću fleksibilnost u prenošenju značenja.

8. Nečujni samoglasnici

Hijeroglifi nisu eksplicitno predstavljali samoglasnike. Stari egipatski jezik nije imao pisane samoglasnike, a izgovor riječi temeljio se na kontekstu i čitateljevom poznavanju jezika.

9. Champollionovo dešifriranje

Jean-François Champollion, francuski učenjak, dešifrirao je hijeroglife 1822. godine. Uspoređujući grčki tekst na kamenu iz Rosette s hijeroglifskim natpisima, uspio je odrediti fonetske vrijednosti mnogih simbola i otključati značenje skripta.

10. Opsežan hijeroglifski korpus

Deseci tisuća hijeroglifskih natpisa i tekstova otkriveni su diljem Egipta. Pružaju golemu količinu informacija o drevnoj egipatskoj povijesti, vjeri, književnosti i svakodnevnom životu.

Ove činjenice naglašavaju fascinantnu prirodu hijeroglifa i njihov značaj u razumijevanju drevne egipatske civilizacije.

Staroegipatska umjetnost
Shutterstock

Hijeroglifi su izvanredan sustav pisanja koji su koristili stari Egipćani više od 3000 godina. Karakterizira ih kombinacija slikovnih simbola, logograma i fonetskih znakova, što ih čini složenim i svestranim pismom. Iako se hijeroglifi nisu koristili u svakodnevnoj komunikaciji nakon staroegipatskog doba, znanstvenici i istraživači ih i dalje proučavaju, dajući dragocjene uvide u kulturu, povijest i vjerovanja ove drevne civilizacije.

Dešifriranje hijeroglifa od strane Jean-Françoisa Champolliona u 19. stoljeću bio je značajan napredak, omogućen otkrićem kamena iz Rosette. Ovo dešifriranje otvorilo je bogatstvo znanja sadržanog u staroegipatskim tekstovima i omogućilo dublje razumijevanje njihovog društva.

Iako se hijeroglifi više ne koriste kao živi sustav pisanja, oni imaju golemu kulturnu i povijesnu važnost. Oni služe kao svjedočanstvo domišljatosti i kreativnosti starih Egipćana, a njihovo proučavanje i dalje osvaja i intrigira ljude diljem svijeta. Hijeroglifi nude prozor u prošlost, omogućujući nam da cijenimo bogato nasljeđe jednog od najranijih sustava pisanja na svijetu.