Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu (SFSB)

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu bio je jedan bitan dio Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku do kolovoza 2020., a tada se odvojio i pridružio novoosnovanom Sveučilištu u Slavonskom Brodu (UNISB). Unatoč tome, nastavio je sa svojim radom kao i dugi niz godina dosad, a najbolje je za početak reći nešto o njegovoj bogatoj povijesti.

Povijest Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Možemo reći da Strojarski fakultet i dalje nastavlja dugogodišnju tradiciju visokog obrazovanja u Slavonskom Brodu, budući da studijski programi strojarstva u Slavonskom Bordu postoje još od akademske godine 1962./1963. sve do danas. Tada su ti studijski programi bili u organizaciji Centra za izvanredno obrazovanje Veleučilišta u Zagrebu.

Kada je utemeljeno Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1975. godine, Centar za studij strojarstva u Slavonskom Brodu postao je sastavnica Sveučilišta u Osijeku. Godine 1979. osnovan je Strojarski fakultet kao dio Instituta za strojarstvo Đuro Đaković.

U razdoblju od 1991. do 2020., Strojarski fakultet djelovao je kao samostalna znanstveno nastavna ustanova u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 2020. godine nastavlja svoju misiju obrazovanja stručnjaka u strojarstvu kao dio Sveučilišta u Slavonskom Brodu. U kolovozu 2020. je osnovano Sveučilište u Slavonskom Brodu, a uz Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu pripojene su mu i ostale visokoškolske ustanove koje su djelovale u tom gradu.

Važni događaji koji su obilježili postojanje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Strojarski fakultet u Slavonskom brodu
Foto: Strojarski fakultet Slavonski Brod

Kada pogledamo kronološki redoslijed događaja koji su zapravo obilježili postojanje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, tek tada dolazimo do zaključka koliko je bogata njegova povijest.

 • 1962. godine – osnovan je Centar za izvanredni studij strojarstva u Slavonskom Brodu uz pomoć tadašnje Visoke tehničke škole iz Zagreba.
 • 1967. godine – Centar FSB za studij strojarstva u Slavonskom Brodu djeluje pri novoosnovanom Fakultetu strojarstva i brodogradnje.
 • 1975. godine – osniva se Sveučilište u Osijeku, pri čemu je Centar za studij strojarstva jedan od osnivača.
 • 1979. godine – OOUR Istraživanje i razvoj – Strojarski fakultet, koji djeluje u okviru RO Institut za strojarstvo „Đuro Đaković“ pristupa Sveučilištu u Osijeku nakon održanog referenduma.
 • 1981. godine – potpisan prvi sporazum o suradnji između Sveučilišta u Osijeku i Hochschule Bremen na inicijativu Strojarskog fakulteta.
 • 1983. godine – nakon reorganizacije Instituta za strojarstvo „Đuro Đaković“ počinje djelovati RO „Institut za strojarstvo – Strojarski fakultet“, u okviru koje Fakultet postaje nositelj razvoja znanstvenoistraživačkog rada i počinje samostalno izvoditi nastavu na tadašnjem VI/1 stupnju.
 • 1985. godine – Institut za strojarstvo – Strojarski fakultet ispunjava uvjete za registraciju kao znanstveno-nastavna organizacija tehničkih znanosti u polju strojarstva.
 • 1986. godine – stječe pravo za organizaciju i izvođenje programa za stjecanje stručne spreme VII/1 stupnja obrazovnog profila (diplomirani inženjer strojarstva).
 • 1991. godine – Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu djeluje kao samostalna ustanova, u okviru Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 • 1992. godine – Fakultet radi u vrlo otežanim ratnim uvjetima i privremeno izvodi nastavu u Pleternici, odnosno Požegi, zbog izravnih ratnih djelovanja na grad.
 • 1994. godine – Strojarski fakultet zajedno s Građevinskim i Elektrotehničkim fakultetom počinje s izdavanjem Tehničkog vjesnika, koji je danas časopis s IF indeksiran u SCI Expanded bazi.
 • 1995. godine – nastava se izvodi za potrebe zaposlenika Ministarstva obrane RH (upisano 8 generacija).
 • 1998. godine – Fakultet dobiva dopusnicu za izvođenje sveučilišnog poslijediplomskog studija iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, polje Strojarstvo, smjerovi: Proizvodni sustavi i Proizvodni postupci.
 • 2000. godine – promoviran je prvi magistar tehničkih znanosti.
 • 2002. godine – obranjene prva četiri doktorske rada, a mentori su bili profesori sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.
 • 2005. godine – počinje izvođenje nastave prema Bolonjskom programu na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju proizvodnog strojarstva po shemi 3,5+1,5 s četiri smjera.
 • 2006. godine – dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa za poslijediplomski doktorski studij s tri modula.
 • 2007. godine – dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa za poslijediplomski specijalistički studij s četiri modula.
 • 2007. godine – istraživačima Fakulteta odobrena dva znanstvenoistraživačka programa i 11 projekata od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 • 2007. godine – organizira se po prvi put jedinstven događaj pod nazivom Strojarski izazov, koji se od tada održava svake godine i postaje tradicijom Fakulteta.
 • 2009. godine – Fakultet započinje s izdavanjem Godišnjeg izvješća na engleskom jeziku (Annual Report).
 • 2009. godine – Fakultet se uključuje kao partner na tri CEEPUS projekta i intenzivno pojačava međunarodnu suradnju.
 • 2009. godine – nastavnici Fakulteta ostvaruju prvu razmjenu u okviru ERASMUS programa.
 • 2010. godine – dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa za sveučilišni preddiplomski i diplomski studij strojarstva po shemi 3+2 s četiri smjera.
 • 2011. godine – osniva se Alumni klub bivših studenata strojarstva u Slavonskom Brodu.
 • 2011. godine – pokrenut postupak za dobivanje dopusnice za izvođenje sveučilišnog diplomskog studija Energetska postrojenja.
 • 2011. godine – projektna dokumentacija za novi Centar za transfer znanja i tehnologija
 • 2013. godine – Novi smjer Energetska postrojenja, na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstvo, u akademskoj 2013./2014. godini počinje s izvođenjem nastave
 • 2013. godine – Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja kao ustrojbena jedinica u okviru Tajništva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu započeo s radom.
 • 2013.-2014. godine – Na Fakultetu u provedbi su bila 4 EU projekta ukupne vrijednosti više od 10 milijuna kuna:
 1. „Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!“,
 2. „e4 corner@mefsb: entrepreneurship in engineering education initiative – key to better employability“,
 3. „ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja“,
 4. „Flexible manufacturing of customized spinal orthoses – OrtoFLEX“.
 • 2016. Uvođenje „e-indeksa“: na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 31. ožujka 2016. godine donesena je odluka o novom načinu evidentiranja uspjeha studenata na ispitima. Od travnja 2016. praćenje i ocjenjivanje redovitih i izvanrednih studenata preddiplomskog i diplomskog studija provodi se isključivo putem ISVU sustava (modul Ispiti).
 • 2017. Uspješno završen postupak reakreditacije poslijediplomskog sveučilišnog studijskog programa Strojarstvo.
 • 2017. Kupovina nekretnine na adresi Mile Budaka 1, Slavonski Brod za potrebe nastave, iz vlastitih sredstava Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

O zbivanjima na Strojarskom fakultetu i njegovoj povijesti može se saznati puno toga i kroz godišnji izvještaj, odnosno Annual Report. Annual Report predstavlja jedan od načina komuniciranja s javnošću, a dosadašnje godišnje izvještaje možete pogledati na službenoj stranici Strojarskog fakulteta klikom na sljedeću poveznicu – LINK.

Ta publikacija sadrži informacije o zbivanjima na Fakultetu tijekom godine, uključujući podatke o djelatnicima, znanstvenim konferencijama, međunarodnoj suradnji, novoj opremi i izdanjima udžbenika, te o sportskim i društvenim zbivanjima.

Smjerovi na SFSB-u

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Foto: Svečani početak nastave 2019. godine/ Galerija Strojarskog fakulteta

Još od akademske godine koja je krenula 2010. godine, studenti se na ovom fakultetu upisuju na sveučilišni preddiplomski studij strojarstva. Taj se isti studij prethodno zvao Proizvodno strojarstvo.

On traje ukupno šest semestara, a svaka akademska godina sastoji se od dva semestra. Isto tako, svaka akademska godina nosi 60 ECTS bodova, što znači da će svaki student s uspješno obranjenim završnim radom steći ukupno 180 ECTS bodova. To ujedno znači i da će steći akademski naziv sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva.

Nakon završetka preddiplomskog studija, studenti mogu svoje obrazovanje nastaviti na fakultetu. Tada im se nudi čak pet različitih smjerova, a to su:

 • Konstruiranje i razvoj proizvoda
 • Logistika proizvodnje
 • Inženjerstvo materijala
 • Strojarske tehnologije
 • Energetska postrojenja

Također, opcija je i nastavak studiranja na diplomskom studiju drugih visokih učilišta unutar ili izvan Republike Hrvatske. Završetkom diplomskog studija i s obranom diplomskog rada student stječe najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu nudi i opciju pohađanja poslijediplomskog studija. Studenti mogu nastaviti poslijediplomski specijalistički studij „Razvoj proizvoda i tehnologija“ i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Razvoj proizvoda i tehnologija ima četiri modula:

 • Inženjerstvo materijala
 • Modeliranje i numerička analiza konstrukcija
 • Primjena proizvodnih postupaka
 • Proizvodni menadžment

Doktorski studij ima ukupno tri modula:

 • Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda
 • Suvremeni proizvodni menadžment
 • Suvremeni proizvodni postupci

Opširnije informacije o ponudi smjerova, izvedbenim planovima nastave, studijskim programima i pravilnicima moguće je pronaći klikom na sljedeću poveznicu – SAZNAJ VIŠE.

Suradnja

CEEPUS
Foto: Projekt CEEPUS

Rezultat rada znanstvenika sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na brojnim projektima je veliki broj radova objavljenih na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. To je dovelo do povezivanja ovog fakulteta s brojnim domaćim i inozemnim ustanovama.

Međunarodna suradnja uvelike omogućuje lakše praćenje suvremenih tehnoloških trendova u svijetu, preuzimanje istih i implementiranje u svojoj sredini. Uz sve to, velik je naglasak stavljen i na istovremenu ponudu vlastitih znanstvenih spoznaja drugima.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je partner na više CEEPUS projekta, u okviru kojih profesori i asistenti borave u inozemstvu (Slovenija, Slovačka, Češka, Poljska, Rumunjska, Bugarska), a isto tako su odobrene aplikacije i za boravak dva nastavnika u okviru ERASMUS programa mobilnosti u inozemstvu. Znanstvenici sa Strojarskog fakulteta su vodili nekoliko međunarodnih bilateralnih projekata suradnje sa Slovenijom, Mađarskom, Austrijom i Srbijom. 

Značajnu suradnju s HAZU, HATZ i gospodarstvom, znanstvenici Strojarskog fakulteta ostvaruju predavanjima u proizvodnim poduzećima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, izradom projekata informatizacije i racionalizacije proizvodnje i konzultacijama, te auditom za dobivanje ISO certifikata.

Strojarski izazov

Strojarski izazov
Foto: Galerija Strojarskog fakulteta

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu pruža i jedan jedinstveni događaj koji se održava još od 2007. godine. On se zove Strojarski izazov, a fakultet ga održava u suradnji s partnerom ĐĐ Montaža Slavonski Brod.

Prvi dan Strojarskog izazova je posvećen promociji struke kroz praktična predavanja iskusnih stručnjaka iz gospodarstva. Drugi dan je posvećen gostima maturantima iz cijele regije, kojima nastavnici i asistenti na popularan način pokušavaju približiti i pobuditi interes za studij strojarstva. Nagradni kvizovi, studentska parlaonica, zanimljive izložbe i druženja kroz Alumni klub bivših studenata strojarstva samo su neki od popratnih događaja Strojarskog izazova.

Sve ove inicijative predstavljaju nastojanja djelatnika Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu da na jedan zanimljiv način nastave daljnji razvoj Fakulteta i struke općenito, i time daju doprinos tome da tehnika zauzme mjesto koje joj pripada u općem napretku.

Detaljne informacije o programu dosadašnjih Strojarskih izazova, galerije, plakate i prezentacije možete pronaći na službenoj stranici Strojarskog fakulteta, u odjeljku “Strojarski izazov” ili klikom na sljedeću poveznicu – Strojarski izazov.

Bitne informacije o fakultetu u kratkim crtama

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu nalazi se na adresi Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, ali fakultet koristi još dvije dodatne lokacije – u ulici Gundulićeva 20A i dr. Mile Budaka 1. U Gundulićevoj 20A nalaze se računalne učionice (PC učionica, CAD učionica, TCR učionica).

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Ako ste zainteresirani za upis ili vas samo zanimaju uvjeti koje morate ispuniti te dokumentacija koju morate pripremiti, sve informacije dostupne su na sljedećoj poveznici – UPISI. Za dodatne upite, na stranici fakulteta dostupna je i sljedeća e-mail adresa na koju se možete javiti – [email protected].

Što se tiče ispita i ispitnih rokova, studenti, kao i na ostalim fakultetima u Hrvatskoj, polaganje ispita prijavljuju putem programskog modula Studomat. U ispitnom roku student je dužan prijaviti ispit najkasnije pet radnih dana prije održavanja ispita. Student može odjaviti ispit najkasnije 24 sata prije dana određenog za polaganje ispita i u tom slučaju smatrat će se da ispit nije prijavio.

Aktualni dekan je prof.dr.sc. Goran Šimunović, dok je prodekan za nastavu prof.dr.sc. Ivica Kladarić, a prodekan za znanost prof.dr.sc. Leon Maglić. Kompletan ustroj, popis djelatnika, zavode i katedre moguće je pronaći klikom na sljedeću poveznicu – ORGANIZACIJA.

Za kraj, treba spomenuti da se ove godine obilježava 60 godina postojanja studija strojarstva u Slavonskom Brodu!