Pišemo li zarez iza oznake mjesto u prijedložnoj konstrukciji?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako pišemo u rečeničnim nizovima kada se datum nalazi iza oznake mjesta u nominativu, a zarez ne pišemo kad se datum nalazi iza oznake mjesta u prijedložnome izrazu.

Zarez iza oznake mjesta u prijedložnom izrazu ne pišemo: U Zagrebu 25. kolovoza 2020.