Pišemo li zarez ispred sastavnih i rastavnih veznika?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako ne pišemo između rečenica i rečeničnih dijelova povezanih sastavnim i rastavnim veznicima: i, pa, te, ni, niti, ili.

Zarez ne pišemo: Još je malo razmišljao pa je otišao u trgovinu.