Piše li se zvjezdica ili zvijezdica?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Nebo je puno zvjezdica ili Nebo je puno zvijezdica.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

Prema tome ispravno se piše zvjezdica s kratkim ostvarajem jata i kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu.

Ovdje se radi o zamjeni dugog jata u kratki jat prilikom tvorbe pojedinog izraza. Isto je i u primjerima: rijeka – rječica, plijeniti – pljenidba, smiješiti – smješko, zvijer – zvjerad.