Piše li se zato ili za to?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako oni prilozi nastali od dviju sastavnica od kojih je jedna prijedlog ili prefiks, a druga zamjenica pišu se sastavljeno kao jednorječnica.

Tako se ispravno piše: netom, poštom, zatim, zato.

Prilog zato sastoji se od dvije samostalne sastavnice koje se pišu sastavljeno: za i to.

Primjer: Dobio sam odlučnu ocjenu, zato što sam puno učio.