Piše li se zarez sa svrhom promjene značenja rečenice?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako pišemo u rečeničnim nizovima kada ima svrhu promjene značenja rečenice.

Zarez, kada mijenja značenje, pišemo: Ovo je moje prvo, nenajavljeno putovanje. (Ovo je prvo putovanje koje nije bilo najavljeno.)

Značenje kada je ista rečenica bez zareza: Ovo je moje prvo nenajavljeno putovanje. (Imao sam više putovanja, a ovo prvo nije najavljeno)