Piše li se zarez ispred riječi odnosno?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako ne pišemo ispred riječi odnosno kad ima rastavnu ulogu, zapravo kad je istoznačna vezniku ili.

Primjer: Na raskrižju možete skrenuti lijevo odnosno desno.

S druge strane, zarez se piše kad riječ odnosno započinje i uvodi dodatno objašnjenje i istoznačna je s izrazom to jest.

Primjer: Poziv je Marku uručen nakon 15. travnja, odnosno nakon završetka upisa.