Piše li se zarez ispred pojedinačnih izraza: pa i, čak i…?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako pišemo pri uvođenju neovisnih rečeničnih dijelova, odnosno ispred
pojedinačnih izraza pa i, pa ni, pa čak i, pa čak ni, čak i, čak ni, (a) kamoli, (a) nekmoli. 

Zarez tako pišemo:

Sav djeluje nespretno, čak i neprirodno.

To je pitanje na koje nitko ne zna odgovor, pa ni on sam.