Piše li se zarez ispred atrubuta i apozicije?

Zarez je u hrvatskom jeziku pravopisni znak koji odjeljuje veće rečenične cjeline. Najčešće je tomu tako kako bi rečenica bila jasnija, preglednija i da bi se mogla bolje razumjeti. Također, zarez može pridonijeti i značenju rečenice te tako njegovo korištenje u rečenici uvjetuje promjenu značenja rečenice.

Tako je svrha zareza u hrvatskom jeziku kada ga koristimo za dijeljenje sintaktičkih cjelina rečenice, rečeničnih nizova, pojedinih riječi i dijelova rečenica koji ne idu zajedno (dodatna obavijest, naknadno dodana informacija).

Zarez tako pišemo pri pri izricanju suprotnosti, odnosno ispred i iza atributa (dopuna imenici koja ne može stajati samostalno) i apozicije (imenica koja pobliže određuje drugu imenicu) kad se nalaze iza imenice na koju se odnose.

Zarez pišemo:

Tomislav, prvi hrvatski kralj.

Poklonio joj je ruže, žute.