Piše li se uvijek ili uvjek?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/. Na primjer: Ti uvijek kasniš ili Ti uvjek kasniš. Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak. Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/. Prema svemu tome pravilno je pisati uvijek. Prilog uvijek ima kratkosilazni naglasak na početnom slogu i zanaglasnu duljinu na drugom slogu. Budući na to da je taj prilog nastao spajanjem prijedloga u- i imenice vijek u muškom rodu jednine koja ima dugosilazan naglasak, ostvaraj jata ostao je isti kao u imenici. Naglasak se pomaknuo za mjesto unaprijed, ali je zato, zbog dugog naglaska, ostala zanaglasna dužina u prilogu uvijek.