Piše li se ususret ili u susret?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod prijedloga se kao jedna riječ pišu oni prijedlozi tvoreni od dviju sastavnica.

Tako ćemo pisati riječi: namjesto, ukraj, uvrh.

Primjer: Izašli su ususret svojim klijentima.

Također, moramo razlikovati prijedloge od prijedložno-padežnih izraza:

Ususret kupcima, spustili su cijene. (prilog)

Dolazila je u susret s neočekivanim situacijama i ljudima. (prijedložno-padežni izraz)