Piše li se upitnik za izražavanje iznenađenja ili sumnje?

Među pravopisne znakove hrvatskoga jezika spada upitnik.

Prema punoj definiciji upitnik je pravopisni znak za pitanje koji se označava znakom ?.

Upitnik upotrebljavamo:

  • na kraju upitne rečenice
  • iza primjera koji je upitna rečenica u rečenici koja ga objašnjava
  • za označivanje upitne šutnje u razgovoru
  • za izražavanje iznenađenja ili sumnje u točnost podataka, a tad se može pisati i u zagradama

Prema tome upitnik upotrebljavamo za izražavanje iznenađenja ili sumnje u točnost podataka, a tad se može pisati i u zagradama.

Primjer: To je Martinova (?) slika na zidu. Nisam znao da tko lijepo umije slikati.