Piše li se točka između podataka u pisanja bibliografskih jedinica?

Među pravopisne znakove hrvatskoga jezika spada točka.

Prema punoj definicija točka je: pravopisni znak kojim se obilježava dovršenost rečenice, skraćenost riječi ili izraza, redoslijed jedinice u nizanju i odijeljenost članova višeznamenkaste brojke.

Ona se ostvaruje u određenim kontekstima u pisanom tekstu:

  • na kraju izjavne rečenice
  • iza rednih brojeva
  • na kraju uspravnog nabrajanja
  • iza većih kratica
  • ispred drugih pravopisnih znakova
  • iza primjera koji je izjavna rečenica u rečenici koja ga objašnjava
  • za naslova, podnaslova ili natpisa koji prethodi tekstu u istome redu 
  • između podataka u pojedinim sustavima pisanja bibliografskih jedinica

Tako se točka ostvaruje između podataka u pojedinim sustavima pisanja bibliografskih jedinica.

Primjer:  Vukojević, Luka. 2009. Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.