Piše li se savjet ili savjet?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/. Na primjer: Savjetujem ti da poslušaš moj savjet ili Savjetujem ti da poslušaš moj savijet. Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak. Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/. Imenica muškog roda piše se savjet jer je nastala od prijedloga s(a)- i imenice vijeće. Imenica vijeće ima dugouzlazni naglasak na prvom slogu te dugi ostvaraj jata. U imenici savjet došlo je do kraćenja jata i promjene naglaska iste kvalitete na prvi slog.