Piše li se podaci ili podatci?

Do ispadanja glasova u pojedinim suglasničkim skupovima dolazi zbog jednostavnosti izgovora pojedinih riječi.

Tako glasovi t i d ne ispadaju u oblicima imenica muškoga roda koje završavaju na -dak, -tak, -dac, -tac u kojima je samoglasnik a nepostojan. Tako imamo primjere: hitac – hitci, trputac – trputca, vještac – vještci.

Prema tome imamo: ovaj trenutak (N)i ovoga trenutka (G).

U množinskim oblicima može i ne mora doći do ispadanja t. Zbog čega je ispravno pisati i trenutci i trenuci. Prema tome je ispravno pisati: petci i peci, metci i meci te preci ili predci.

Tako je ispravno pisati podaci i podatci.

Primjer: Svi dodatni podaci su nepotrebni, uz Svi dodatni podatci su nepotrebni.