Piše li se pobijediti ili pobjediti?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/. Na primjer: Pobijedili su utakmicu  ili Pobjeđuju u prvom poluvremenu. Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak. Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.  Prema tome imamo razliku između pobijediti utakmicu i pobjeđivati utakmicu. Glagol pobijediti u svršenom obliku ima dugouzlazni naglasak (dugi slog), a glagol u nesvršenom obliku pobjeđivati  ima dugouzlazni naglasak na trećem slogu na /i/, ali u prezentu on prelazi, kao kratkouzlazni, na drugi slog (kratki slog).