Piše li se otprilike ili od prilike?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako oni prilozi nastali od dviju sastavnica od kojih je jedna prijedlog ili prefiks, a druga imenica pišu se sastavljeno kao jednorječnica.

Tako se ispravno piše: dodušte, naposlijetku, našalost, ujutro.

Prilog otprilike sastoji se od dvije samostalne sastavnice koje se pišu sastavljeno: od i prilike. Također u ovom je prilogu došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti na granici prijedloga i korijena. Zvučni je glas d prešao u svoj bezvučni parnjak t ispred bezvučnog p.

Primjer: Reci mi otprilike što misliš o njemu.