Piše li se otpisati ili odpisati?

Pravopis često nema veze s artikulacijom pojedinih glasova u riječima. Tomu je tako jer mi poneke glasove, zbog glasovnih promjena, izgovaramo, ali ih tako ne bilježimo. Do takvih problema često dolazi kada govorimo o glasovnoj promjeni suglasnika koji se jednače po zvučnosti.

Tako često ne znamo bismo li napisali: podsjetnik ili potsjetnik te otpisati ili odpisati.

Do bilježenje glasovne promjene konsonanata po zvučnosti dolazi na svim jezičnim granicama, ali se promijene ponekad bilježe, a ponekad se ne bilježe.

Prema pravilu bilježenja glasova koji se izgovorno jednače po zvučnosti ta se promjena ne bilježi kada se glas d nađe ispred glasova c, č, ć, s i š. U ostalim se primjerima glasovna promjena bilježi i pismu kao što se provodi i u govoru.

Zbog toga se pravilo piše otpisati jer se zvučni glas d ispred p mijenja u svoj bezvučni parnjak t.