Piše li se nov novcat ili novnovcat?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod pridjeva se kao dvije riječi pišu nesklonjivi pridjevi i imenice koje oni opisuju te dva pridjeva istih osnova od kojih je drugi tvoren sufiksom -cat.

Tako ćemo pisati riječi: oker sjenilo i gol golcat.

Primjer: Kupio je nov novcat mobitel.