Piše li se niotkud ili ni od kud?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako oni neodređeni prilozi nastali od dviju sastavnica od kojih je prva sastavnica i-, ne- ili ni- pišu se kao jednorječnice.

Tako se ispravno piše: igdje, nejednako i nikako.

Prilog niotkud sastoji se od tri samostalne sastavnice koje se pišu sastavljeno: ni-, od i kud. Također u ovom je primjeru došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti. Glas zvučni d prešao je u svoj bezvučni parnjak t ispred bezvučnog k.

Primjer: Pojavio je najednom niotkud.