Piše li se nesaglediv ili ne saglediv?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod pridjeva se kao jedna riječ pišu dvije sastavnice koje označuju jedan pojam i imaju jedan naglasak, a nastale su dodavanjem hrvatskoga ili stranoga prefiksa ili prefiksoida.

Tako ćemo kao jednorječnice pisati imenice nastale prefiksalnom tvorbom. Spomenuti je rječogradni postupak dodavanja afikasa s lijeve (prefiks) strane korijena riječi. Primjer: ispod-prosjek-n-0.

Tako ćemo pisati riječi: dužobalni, nepromočiv, antituberkulozni, agrometeorološki, anglosaksonski. 

Primjer: Okupilo se nesagledivo mnoštvo ljudi.