Piše li se nejednako ili ne jednako?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako oni neodređeni prilozi nastali od dviju sastavnica od kojih je prva sastavnica i-,ne- ili ni- pišu se kao jednorječnice.

Tako se ispravno piše: igdje, nejednako i nikako.

Prilog nejednako sastoji se od dvije samostalne sastavnice koje se pišu sastavljeno: ne- i jednako.

Primjer: Mislim da nam je imovina nejednako raspoređena.