Piše li se negacija ili ne gacija?

U hrvatskom jeziku sve je više posuđenica. Spomenut termin odnosi se na riječi koje su uzete iz drugih jezičnih sustava i prilagođene u naš jezični sustav.

Prema tome riječ je izravno posuđena iz latinskog jezika: negacija. Budući na to da ona u latinskom glasi i piše se lat. negatio; negativus, u hrvatskom je pravilno napisati ju negacija. Tomu je tako jer riječ fonologizacijom prelazi iz jezika davaoca u jezik primatelj. Taj proces znači da se fonemi iz jezičnog sustava jezika davaoca prilagođavaju jezičnom sustavu jezika primaoca.

Ponekad može doći do zabune u izgovoru te se riječi krivo ostvare i u pismu.

Primjer: Na svaku moju tvrdnju on je bacao negaciju.