Piše li se ne bude ili nebude?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetka je sumnja kod većine hrvatskih govornika. Budući da se radi o riječima koje su sastavljene od više različitih riječi ili o dvije zasebne riječi, ponekad nismo sigurni kako ih pravilno napisati jer ih ni slušno se možemo dobro razlikovati (imaju li jedan ili dva naglaska u izgovoru). Do zabune u pisanju često dolazi kada se radi o čestici ne koja dolazi ispred glagola. Nerijetko vidimo primjere tipa: ne bude ili nebude. Čestica ne piše se odvojeno od glagola te spomenuti primjeri glase: ne bude. Naprotiv, niječni oblici prezenta glagola biti i htjeti te imperativni oblici glagola htjeti pišu se zajedno s česticom ne: nisam, nisi, nije…. i neću, nećeš, neće… te nemoj, nemojmo, nemojte. Također u tipovima glagola nedostajati, nemati ili negodovati te u svim njihovim konjugacijskim oblicima, čestica ne piše se sastavljeno s glagolom jer u njih ona nije niječna čestica, već je dio glagola.