Piše li se nasred ili na sred?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod prijedloga se kao jedna riječ pišu oni prijedlozi tvoreni od dviju sastavnica.

Tako ćemo pisati riječi: namjesto, ukraj, uvrh.

Primjer: Nasred ulica stajao je pas.

Također, moramo razlikovati prijedloge odprijedložno-padežnih izraza:

Nasred sela je velika crkva. (prilog)

Na sredini centra nalazio se vodoskok. (prijedložno-padežni izraz)